Daugavpilī notiks seminārs par ES fondu atbalstu enerģētikas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas pasākumiem

17.03.2009.

17.martā plkst. 10:00 Daugavpils rajona padomes kultūras namā (Dobeles ielā 30)  notiks seminārs “Enerģētikas atbalsta pasākumi un daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ko organizēt Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru.


Semināra pirmajā daļā informēs par ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēto aktivitāti (3.5.2.1.) “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”, kuras ietvaros finansējumu varēs saņemt siltumavotu un siltumtīklu rekonstrukcijai un būvniecībai. Finansējumam varēs pieteikties sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji – komercsabiedrības, kurām ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei un sadalei. Seminārā tiks sniegta informācija arī par KF līdzfinansēto aktivitāti (3.5.2.2.) “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”, aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta jaunu atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju būvniecība un esošo katlu māju pārbūve par atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju. Finansējumam varēs pieteikties sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai.


Semināra otrajā daļā informēs par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāti (3.4.4.1.) “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kuras ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas var pieteikties finansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Papildus tiks sniegta informācija arī par atbalsta programmu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšana 2007.-2010.gadam”.


Papildu seminārs “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” notiks 26.martā Rēzeknes pilsētas domes Biznesa centrā, Atbrīvošanas alejā 93.


Semināriem var pieteikties, zvanot tālr.: 65423801 (Oskars Zuģickis), 67041966 (Kristīne Rolle) kā arī nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu, kas atrodama http://esfondi.bema.gov.lv (sadaļā “Semināri”) uz e-pastu: Kristine.Rolle@bema.gov.lv.


Darba kārtība10:00


Reģistrācija


10:30 – 12:10


3.5.2.1. Aktivitāte „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanaiMK noteikumi


metodiskie norādījumi projektu iesniegumu veidlapas sagatavošanai


projektu iesniegumu iesniegšanas prasības


vērtēšanas kritēriji


12:20 – 14:00


3.5.2.2. Aktivitāte „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstībaMK noteikumi


metodiskie norādījumi projektu iesniegumu veidlapas sagatavošanai


projektu iesniegumu iesniegšanas prasības


vērtēšanas kritēriji


14:00 – 14:30


Pārtraukums


14:30 – 15:30


Prasības un atbalsta instrumenti 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ieviešanai– māju pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nosacījumi


valsts atbalsta programma „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšana 2007. – 2010. gadam”


15:30 – 17:30


3.4.4.1. aktivitāte „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”MK noteikumi


metodiskie norādījumi projektu iesniegumu veidlapas sagatavošanai


projektu iesniegumu iesniegšanas prasības


vērtēšanas kritēriji


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Rolle,
BEMA ES struktūrfondu ieviešanas departamenta
Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.