Par traktortehnikas Valsts tehnisko apskati Preiļu un Aizkalnes pagastos

30.03.2009.

VA „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Preiļu rajona nodaļa paziņo, ka ikgadējā valsts tehniskā apskate traktortehnikai Preiļu novadā notiks:


1. reizi – 2009. gada 30. martā Līčos plkst. 9.00 un Anspokos plkst. 11.00
Aizkalnē plkst. 12.00 un Raudovka plkst. 14.00


2. reizi – 2009. gada 24. aprīlī Līčos plkst. 9.00 un Anspokos plkst. 11.00
Aizkalnē plkst. 12.00 un Raudovka plkst. 14.00


Uz tehnisko apskati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:
1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecībai
2. Traktortehnikas vadītāja apliecībai
3. Spēkā esoša civiltiesiskās apdrošināšanas polise


Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē:
1. Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate – Ls 9,20
2. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – Ls 6,20
3. Speciālās traktortehnikas un autogreideru ikgadējā valsts tehniskā apskate – Ls 15,20
4. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē – Ls 1,40
5. Tehniskās apskates uzlīme (talons), protokols – Ls 0,70
6. Identifikācijas Nr. Piešķiršana un iesišana – Ls 9,20
7. Komisijas maksa par skaidras naudas iekasēšanu – Ls 0,40


Pieņemšana VA „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Preiļu rajona nodaļā periodā, kad notiek tehniskās apskates, otrdienās no 8,30 – 17.00


Uzziņas pa telefonu 65322033 vai mobilo 28395079

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2009.