Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”

05.03.2009.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” atbalsta ekonomisko sadarbību, inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, globālās konkurētspējas stiprināšanai.


Programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības un ražošanas jomas dalībniekiem mācību vizīšu, stažēšanās, apmācības vai sadarbības tīklu īstenošanai Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Programmas mērķis ir nostiprināt un veicināt ekonomisko sadarbību, uzņēmējdarbību, reģionālu klasteru sadarbību un inovācijas starp NB8 valstīm (Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju).


Pieteikšanās termiņš programmai ir 2009. gada 30. aprīlis. Detalizētu informāciju par pietiekšanos var iegūt Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā http://www.norden.lv/lv/grants/37


2009. gadā programmai ir piešķirti aptuveni 2 miljoni DKK, kas tiek finansēti no Ziemeļu Ministru padomes un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdībām.


Programmas atbalstītajās aktivitātēs jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trim valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt Ziemeļvalstij un vienai Baltijas valstij. Programma sedz 70% no ceļa, uzturēšanās un tīklošanās aktivitātāšu izdevumiem. 


Līdzās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”, tiek atvērtas vēl divas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” http://www.norden.ee un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma kultūrai http://www.kknord.org.


Kopējās mobilitātes programmas tuvāko gadu laikā kalpos kā nozīmīgs sadarbības instruments sadarbībai Ziemeļu Ministru padomes un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību starpā. Ziemeļvasltu un Baltijas valstu sadrbība tika dibināta 1991. gadā un šo gadu laikā ir attīstījusies par politisku sadarbību pamatojoties uz kopīgām interesēm un vienlīdzības principiem.
Ziemeļu Ministru padomes sadarbības pamatprincipi ar Baltijas valstīm ir noteikti Ziemeļu Ministru padomes vadlīnijās sadarbībai ar Igauniju, Latviju un Lietuvu 2009.-2013. gadam un ir atrodami Ziemeļu Ministru padomes mājas lapā www.norden.org/internationellt/uk/riktl.asp?lang=&p_id=677.

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2009.