Jāapkopo zināšanas un resursi, lai risinātu vecu cilvēku veselības un sociālās problēmas

03.03.2009.


Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, strauji palielinās vecu cilvēku skaits. Speciālisti lēš, ka tuvākajā laikā pieaugs arī veselības un sociālo pakalpojumu pieprasījums pensijas vecuma iedzīvotāju vidū, tāpēc nepieciešams izvērtēt esošo pakalpojumu klāstu un pieejamību, lai meklētu iespējas uzlabot vecu cilvēku aprūpi. Sabiedrības novecošanas problēmas nopietnību apliecina arī fakts, ka Eiropas Savienība par prioritāti Sabiedrības veselības stratēģijā izvirzījusi labu veselību novecojošajā Eiropā.


Vakar, 3.martā, pēc Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikas „Biķernieki” speciālistu iniciatīvas, Sabiedrības veselības aģentūrā tikās veselības un sociālās aprūpes dienestu speciālisti, kā arī pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji, lai apspriestu sadarbības iespējas vecu cilvēku aprūpes uzlabošanā.


Uzlabot pacientu un speciālistu informētību par geriatrijas pakalpojumiem, attīstīt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas pacienta dzīvesvietā, paaugstināt sabiedrības izpratni par vecu cilvēku vajadzībām – tie ir galvenie virzieni, kuros jādarbojas, atzina tikšanās dalībnieki. 2009.gada oktobrī iecerēta plaša konference par vecu cilvēku aprūpi, kurā tiks spriests gan par atbildības, gan arī finansu proporcionālu sadalījumu valsts un pašvaldību starpā, lai arī ekonomiski spiedīgos apstākļos veciem cilvēkiem būtu iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.


Sabiedrības veselības aģentūra (turpmāk – SVA), izvērtējot savas iespējas, izteica gatavību iesaistīties geriatrijas dienas centru pacientu izglītošanā par garīgās un fiziskās veselības veicināšanu. Šobrīd SVA garīgās veselības speciālisti sagatavo informāciju par vecu cilvēku psihiskās veselības problēmām un iespējām saņemt palīdzību. Vecu cilvēku veselības jautājumi tiks īpaši akcentēti arī pašlaik topošajās Pamatnostādnēs par sabiedrības veselību 2010.- 2020.gadam.


Informāciju sagatavoja:
SVA Komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Baiba Auzāne

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.