Preiļu novada domes un SIA „Preiļu saimnieks” komentārs par Preiļos izplatītajām skrejlapām

04.03.2009.

Februāra beigās vairāku Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastītēs tika ievietotas skrejlapas gan latviešu, gan krievu valodās par IT KĀ Preiļu novada domes un SIA „Preiļu saimnieks” veiktajām nelikumīgajām darbībām siltumenerģijas jomā. Kā šo skrejlapu autors bija norādīts Preiļu novada domes deputāts J. Boļšakovs. Par šajās skrejlapās pausto informāciju savus komentārus sniedza Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks.


Preiļu novada domes priekšsēdētāja A. Adamoviča komentārs :


„Cienījamie Preiļu iedzīvotāji! Šī gada februāra beigās vairāku Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji savās pastkastītēs saņēma informāciju (es to gribētu nosaukt par „politisku skrejlapu”) par SIA „Preiļu saimnieks” darbību. Šobrīd esmu pieprasījis deputātam J. Boļšakovam apliecinājumu, vai tiešām viņš ir šīs skrejlapas autors.


Gribu iedzīvotājiem viennozīmīgi pateikt, ka šajā skrejlapā paustais ir tikai melīgi un sagrozīti fakti un no konteksta izrauta informācija.


Plašāku skaidrojumu iedzīvotājiem sniegsim Preiļu novada domes informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis” marta izdevumā. Paralēli lūgsim prokuratūru noskaidrot izplatītās nepatiesās informācijas autorus un uzsākt darbības par viņu saukšanu pie atbildības par nepatiesu ziņu izplatīšanu.”


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāja J. Mūrnieka komentārs:


„Daudziem pilsētas iedzīvotājiem, saņemot savās pastkastēs lapas ar analīzi par SIA „Preiļu saimnieks” darbību, radās iespaids, ka varbūt Preiļu saimnieka darbībā ir kādas nelikumības un kaut kas tiek slēpts, bet patiesībā izplatītā informācija ir tikai sagrozītu, no dažādiem dokumentiem izraustītu frāžu apkopojums, kas izvērsts par lētu politisku triku. Kaut arī mūsu darbiniekiem, kuri godprātīgi ir veikuši un veic savus pienākumus, tas rada izbrīnu un neizpratni pret to cilvēku grupu, kas šobrīd vēl mēģina šādi izcelties kā zinoši „politiķi”, varu paskaidrot, ka šādas metodes vairumam Preiļu iedzīvotāju jau sen ir pazīstamas. Nepārprotami ir skaidrs, ka tie, kuriem pašiem šobrīd nav ne reālu darbu rezultātu, ne pat idejas kā praktiski uzlabot mūsu iedzīvotāju jau tā tik sarežģīto ikdienu, rīkojas tieši šādā veidā.


Gribu vērst uzmanību, ka līdzīga rakstura darboņiem, ja rodas vēlēšanās uzsākt kaut ko līdzīgu, tad parakstieties par savu viedokli vai turpmāko redzējumu, jo katram ir jāatbild par saviem vārdiem un darbiem.


SIA „Preiļu saimnieks” var gan parādīt savu praktisko veikumu katrā struktūrvienībās, gan uzrādīt vai sniegt jebkuru dokumentāciju, kā arī prezentēt savu nākotnes redzējumu.”


 

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2009.