Palielinājušies izdevumi GMI līmeņa pabalsta nodrošināšanai

04.03.2009.

Noslēdzies pirmais mēnesis, kopš Preiļu novada domes Sociālais dienests sāka pieņemt iesniegumus par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu. Laika posmā no10. februāra līdz 27. februārim minētais pabalsts piešķirts 34 novada ģimenēm jeb kopumā 71 personai (šajā laika posmā to pieprasījušas vēl 5 ģimenes, bet, sakarā ar to, ka līdzdarbības pienākumi tiks veikti tikai marta mēnesī, pabalsts tiks izmaksāts aprīlī). No visām ģimenēm 12 ģimenēs ir nepilngadīgi bērni.


Lai arī šogad GMI pabalsts novadā palielināts tikai par vienu latu, pielīdzinot to valstī noteiktajiem 37 latiem, ievērojami palielinājušies izdevumi minētā pabalsta nodrošināšanai. To noteikusi nevis pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās (2008. gada februārī pabalsts piešķirts 37 ģimenēm jeb 71 personai), bet gan grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz, ka, novērtējot klienta materiālos resursus, par ienākumiem neuzskata bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu, bērna piedzimšanas pabalstu u.c., kas daudzām ģimenēm ir vienīgais ienākums. Līdz ar to jau pirmajā mēnesī GMI pabalsta izmaksai nepieciešams gandrīz par 200 latiem vairāk finansējuma, nekā tas bija aizvadītā gada attiecīgajā mēnesī. Tomēr šogad nolemts pieturēties pie MK noteikumos Nr.693 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai” atrunātā maksimālā pabalsta apmēra – pabalstu piešķirt trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, t.i., līdz 135 latiem.


Minēto pabalstu iespējams izmaksāt gan naudā, gan novirzīt pakalpojuma apmaksai, un 4% no kopējās summas tika novirzīti tieši pakalpojumiem – 15 personas izvēlējušās apmeklēt sociālo virtuvi, 1 – pabalstu izlietot komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai. Kopumā sociālo virtuvi februāra mēnesī apmeklējušas 36 personas – 20 trūcīgās personas, kā arī 16 pieaugušie invalīdi un pensionāri.


Minētie grozījumi likumā lielā mērā veicinājuši arī trūcīgo ģimeņu skaita pieaugumu, kā tas tika prognozēts gada nogalē. Gada pirmajos divos mēnešos trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts 57 ģimenēm (personām). Diemžēl Sociālā dienesta izsniegtajām trūcīgo ģimeņu (personu) izziņām vairs nebūs tik liela loma, kā tas bijis līdz šim – no 1. marta trūcīgajām personām būs jāmaksā 50% no pacienta iemaksas, no kuras līdz šim trūcīgie bija atbrīvoti pilnībā.


Lai arī ik dienas iedzīvotāji interesējas par iespēju pieteikties vienreizējā mājokļa pabalsta saņemšanai, sakarā ar to, ka LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija norādījusi uz nepieciešamību veikt izmaiņas noteikumos, iesniegumi pabalstu piešķiršanai tiks pieņemti pēc grozījumu saistošajos noteikumos apstiprināšanas Domes sēdē.


Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2009.