Zaļajā dienā skolēni vēlas dzejot un rakstīt lugas!

03.03.2009.

„Zaļākā klase” konkursa dalībnieki ar lielu izdomu radošajā uzdevumā plānoja Zaļajā dienā paveicamos varoņdarbus! Talkas, apzaļumošanas darbi, koncerti un erudīcijas konkursi – to visu skolēni ir gatavi paveikt apkārtējās vides labā!


2008./2009. mācību gadā 836 klases no 254 skolām trijās konkursa kārtās sacenšas par titulu „Zaļākā klase”, ko organizē Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Swedbank. Šobrīd ir izvērtēta konkursa otrā kārta un līderu pulkam piepulcējušās vairākas jaunas klases.


Tāpat kā konkursa pirmajā kārtā skolēni atbildēja uz dažādiem jautājumiem par dabu, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Otrās kārtas radošajā uzdevumā skolēniem bija jāpastāsta par savām idejām kā skolu padarīt „zaļāku” vienas dienas laikā.


1.–4. klašu skolēnu grupā visvairāk pareizu atbilžu bija uz jautājumu par Latvijas nacionālo augu. 5.–8. klašu grupā vislabāk veicās ar jautājumu par rajona uzvarētāju Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanās 2007. gadā. Par vienu no interesantākajiem un apjomīgākajiem jautājumiem šajā klašu grupā izvērtās jautājums „Nosauciet vismaz piecus veidus kā savās mājās un skolā var ietaupīt elektroenerģiju. Cik kwh elektroenerģijas kopš septembra viena mēneša laikā ietaupīja pirmā Swedbank Zaļā filiāle?” Zaļā Swedbank filiāle jeb filiāle „Reval” kopš septembra ir ievērojusi LDF speciālistu īpaši izstrādātos ieteikumus un sasniedza ievērojamus rezultātus resursu taupīšanā!


Daudzas klases jautājumam par elektroenerģijas taupīšanu pievērsās ar lielu centību un sniedza vairāk nekā piecus padomus. Kopā šī jautājuma ietvaros tika iesūtīti vairāk nekā 100 dažādi ieteikumi kā ietaupīt elektroenerģiju. Visbiežāk minētie bija energoefektīvu elektropreču un spuldzīšu lietošana un gaismas izslēgšana, izejot no telpām vai ēkām. Savukārt 9.–12. klašu grupā skolēni visprecīzāk zināja, kas ir ūdenstilpņu eitrofikācija un “ekoloģiskā pēda”.


Radošajos darbos skolēni minēja gan pašu spēkiem paveicamas idejas, gan tādas, kas prasa skolas vadības iesaistīšanos un papildus finanšu līdzekļus. Vislabprātāk skolēni Zaļajā dienā vēlētos darīt to, ko daudzi jau līdz šim ir darījuši – piedalītos apkārtnes sakopšanas talkās, kas pēc pirmās kārtas darbu izvērtēšanas, bija populārākais zaļais darbs, ko veikuši skolēni. Daudzi skolēni pavasaros iesaistās skolas apzaļumošanas darbos – stāda puķes, krūmus un kokus. Šos darbus skolēni arī gribētu turpināt, bet tie, kas to nav darījuši – iesaistīties šādā pasākumā. Arī skolas iekštelpu apzaļumošana daudzos skolēnu darbos ir viens no primāri veicamajiem darbiem.


Vēl šajā dienā skolēni gribētu gatavot un izlikt putnu būrīšus, vākt makulatūru, piedalīties dažādās radošās aktivitātēs – zīmēt, gatavot plakātus, rakstīt dzeju un lugas par zaļo dzīvesveidu, šūt auduma maisiņus, rīkot un piedalīties erudīcijas konkursos par vidi un dabu. Pēc padarītajiem darbiem skolēni vēlētos iestiprināties ar videi draudzīgām pusdienām. No darbiem, kas atkarīgi no skolu pieejamiem resursiem un citām iespējām, skolēni visbiežāk min vēlmi ierīkot dalītos atkritumu konteinerus un skolas spuldzīšu nomaiņu pret energoefektīvām spuldzītēm.


Daļa skolēnu Zaļo dienu uztvēra burtiski un ieteica šajā dienā nākt uz skolu zaļas krāsas drēbēs, taču tikai daži pieminēja, ka tām būtu jābūt arī videi draudzīgām. Daudzi piedāvāja nokrāsot skolas sienas vai mēbeles zaļā krāsā. Te gan jāpiebilst, ka netika pieminēts, ka ir svarīgi, lai arī krāsas būtu videi draudzīgas.


Kopā tika aprakstītas ļoti daudz dažādas idejas kā ikdienā padarīt skolu zaļāku. Konkursa veidotāji ir priecīgi, ka skolēniem ir tik daudz zaļo domu, ko viņi ir gatavi realizēt un jau īsteno tās savās skolās. Gandarījums ir arī par to, ka skolēni ir ļoti labi informēti un ir pacentušies atrast tik daudzus dažādu resursu taupīšanas veidus. Šā brīža situācijā tas ir aktuāli ne tikai dēļ ietekmes uz vidi, bet arī dēļ iespējām ietaupīt pašu mājās. Arī trešajā kārtā 5.-8. klašu grupā būs jautājums par resursu taupīšanu – šoreiz par ūdens taupīšanu skolā un mājās.


Otrajā kārtā labāk veicās šādām klasēm (klases sakārotas alfabēta secībā):


1. –4. klašu grupa
Balvu pamatskolas 4.a. klase
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 3. klase
Dobeles 1. vidusskolas 3.a. klase
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 4.b. klase
Iecavas internātpamatskolas 4.c. klase
Iļģuciema vidusskolas 2.b. klase
Jaunsilavas pamatskolas 3. klase
Jaunsilavas pamatskolas 4. klase
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 4. klase
Kuldīgas pilsētas Alternatīvās sākumskolas 4.b. klase
Kurzemītes pamatskolas 5/7. klase
Kurzemītes pamatskolas 6/8. klase
Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 2.a. klase
Padures pamatskolas 4. klase
Pāles pamatskolas 3. klase
Palsmanes pamatskolas 1. klase
Priekuļu vidusskolas 3.b. klase
Rīgas 6. vidusskolas 3.a. klase
Rīgas Centra sākumskolas 2.b. klase
Subates pamatskolas 3. klase
Variņu pamatskolas 3. klase
Vecpils pamatskolas 3/4. klase
Zaķumuižas pamatskolas 2. klase


5.–8. klašu grupa
2. Mežvidu pamatskolas 6/7. klase
Aglonas internātvidusskolas 7. klase
Alojas Ausekļa vidusskolas 5. klase
Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 5.a. klase
Cieceres internātpamatskolas 5.b. klase
Cieceres internātpamatskolas 6.a. klase
Daugmales pamatskolas 6. klase
Dobeles 1. vidusskolas 6.a. klase
Dzelzavas pamatskolas 7. klase
Engures vidusskolas 7.a. klase
Jēkabpils pamatskolas 6.b. klase
Jumpravas vidusskolas 6. klase
Korģenes pamatskolas 5/6. klase
Krāslavas pamatskolas 8.a. klase
Lazdonas pamatskolas 7. klase
Nīgrandes pamatskolas 7/9. klase
Ogresgala pamatskolas 8. klase
Padures pamatskolas 7. klase
Preiļu 1. pamatskolas 7.a. klase
Rencēnu pamatskolas 5. klase
Saldus pilsētas 2. vidusskolas 7.b. klase
Šķēdes sākumskolas 5. klase
Tārgales pamatskolas 8. klase
Vilces pamatskolas 5. klase
Žīguru pamatskolas Vides pulciņš


9.–12. klašu grupa
Alojas Ausekļa vidusskolas 10. klase
Ances pamatskolas 9. klase
Andrupenes pamatskolas 9.a. klase
Briežuciema pamatskolas 9. klase
Bulduru Dārzkopības vidusskolas 12.a. klase
Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.c. klase
Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.a1. klase
Dundagas vidusskolas 11.b. klase
Irlavas vidusskolas 10. klase
Irlavas vidusskolas 11. klase
Krimuldas vidusskolas 9.a. klase
Liepājas 31. arodvidusskolas 1. kurss
Līvānu 1.vidusskolas 9.c. klase
Priekuļu vidusskolas 11.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 9.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 9.b. klase
Rīgas Valsts tehnikuma B1 kurss
Salacgrīvas vidusskolas 9.b. klase
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas 9.a. klase
Valdemārpils vidusskolas 9.a. klase
Viļānu vidusskolas 12.a. klase


Uzvarētāji un Zaļākās klases titula ieguvēji kļūs zināmi pēc nākamās konkursa kārtas rezultātu apkopošanas. Konkursa rīkotāji izsaka pateicību visiem skolēniem par dalību, pauž gandarījumu par tik lielu skolēnu atsaucību un vēlmi redzēt sev apkārt labāku pasauli.


Projekta vadītāja
Zaiga Pulkstene

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.