Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” Preiļu reģionālā atbalsta grupa izsludina 2009. gada projektu konkursu

04.03.2009.

Projektu konkursa organizētāji – Hipotēku bankas Klientu klubs „Mēs paši” (turpmāk tekstā – Klientu klubs), kas darbojas saskaņā ar Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” nolikumu.


Projektu konkursu finansē – VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.


Projektu konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu, dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu  konkrētās kopienas teritorijā.


Konkursa nolikums (PDF) | Pieteikuma veidlapa (PDF) | Ieteikumi pieteikuma noformēšanai konkursam (PDF)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.