Medicīnisko palīdzību varēs saņemt arī mājās

03.03.2009.


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, kopumā ir noslēgti 63 līgumi ar ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm un feldšerpunktiem, kas nodrošinās medicīnisko aprūpi mājās.


Medicīniskā aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientiem to dzīvesvietā. Tā tiek sniegta gadījumos, kad pacientiem nav nepieciešams atrasties slimnīcā ārstu un māsu diennakts uzraudzībā, bet medicīnisku indikāciju dēļ, piemēram, būtiski kustību ierobežojumi, pacients nav spējīgs nokļūt pie ģimenes ārsta vai cita speciālista.


Medicīnisko aprūpi mājās pacienti varēs saņemt atbilstoši 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1046. „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” noteiktajām medicīniskām diagnozēm. Pacientu veselības stāvoli un atbilstību kādai no šīm diagnozēm izvērtēs ģimenes vai ārstējošais ārsts.


Medicīnisko aprūpi mājās varēs saņemt šādas slimnieku kategorijas:


• guloši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem;
• pacienti ar psihiskiem traucējumiem;
• pacienti ar izgulējumiem;
• pacienti ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem;
• pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terapija;
• pacienti ar kustību traucējumiem pie konkrētām diagnozēm, piemēram, pie multiplās sklerozes, insulta un citām diagnozēm.


Lai pacients saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus mājas apstākļos, ģimenes ārstam vai ārstējošajam ārstam ir jāpamato šāda nepieciešamība. Proti, ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, lems par aprūpes nepieciešamību mājās un tās prognozējamo ilgumu.


Aģentūra, lai nodrošinātu šāda pakalpojuma pieejamību, ir noslēgusi 63 līgumus ar ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm un feldšerpunktiem. Kurzemes reģionā ir noslēgti 6 līgumi, Latgales reģionā – 7, Rīgā un Rīgas reģionā – 8, Vidzemes reģionā – 37, bet Zemgales reģionā – 5 līgumi.


Aģentūra atgādina, ka 2009.gada 1.martā stājās spēkā pacientu iemaksu izmaiņas. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka no š.g. 1. marta par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu jāmaksā – 1 lats, par speciālista apmeklējumu ambulatori – 5 lati, par ārstēšanos slimnīcās (sākot ar otro ārstēšanās dienu) – 12 lati pa dienu. Ar detalizētāku informāciju par pacientu iemaksu apmēriem varat iepazīties Aģentūras mājas lapas www.voava.gov.lv sadaļā „Veselības aprūpe » Pacientu iemaksas”.


Veselības aprūpes iestādes, kuras veiks medicīnisko aprūpi mājāsReģions


Ārstniecības iestāde


Kurzeme


SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”


SIA „Liepājas reģionāla slimnīca”


Valsts SIA „Piejūras slimnīca”


Tukuma rajona padomes aģentūra „Tukuma slimnīca”


SIA „Priekules slimnīca”


Pašvaldības SIA „Ventspils slimnīca”


Latgale


 


L. Marheles ģimenes ārstu prakse


I. Sviklānes ģimenes ārstu prakse


SIA „OLVI”


SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”


SIA „Ludzas slimnīca”


SIA „Preiļu slimnīca”


SIA „Līvānu slimnīca”


Rīga


 


SIA „Dziedniecība”


SIA „Juglas medicīnas centrs”


PSIA „Kauguru veselības centrs”


SIA „Mentamed”


RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”


SIA „Saulkrastu slimnīca, pašvaldības”


SIA „Slokas slimnīca, pašvaldības”


SIA „Aprūpes birojs”


Vidzeme


SIA “Alūksnes poliklīnika -1”


Ausmas Miningas ģimenes ārsta prakse


Alsviķu pagasta padome


Annas pagasta padome


Jurija Celenberga ģimenes ārsta prakse


Jāņa Stabinga ģimenes ārsta prakse


Pededzes pagasta padome


Lidijas Jukses ģimenes ārsta prakse


Viļakas pilsētas pašvaldības aģentūra “Viļakas slimnīca”


Balvu rajona pašvaldības aģentūra “Balvu slimnīca”


Rūtas Koknevičas ģimenes ārsta prakse


Olitas Elmeres ģimenes ārsta prakse


Cēsu rajona pašvaldības aģentūra “Cēsu rajona slimnīca”


Gulbenes rajona pašvaldības SIA “Gulbenes slimnīca”


Beļavas pagasta padome


Daukstu pagasta padome


Baibas Mezītes ģimenes ārsta prakse


SIA “Limbažu slimnīca”


Guntas Kundrātes ģimenes ārsta prakse


Braslavas pagasta padome


Madonas rajona pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”


Tatjanas Ribakovas ģimenes ārsta prakse


Veltas Igaunes ģimenes ārsta prakse


Ritas Latkovskas ģimenes ārsta un kardiologa prakse


Ērgļu novada dome


Jura Reinbaha ģimenes ārsta prakse


Bilskas pagasta padome


Blomes pagasta padome


Ērģemes pagasta padome


Jērcēnu pagasta padome


Launkalnes pagasta padome


Vijciema pagasta padome


SIA ” Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”


SIA “Vidzemes slimnīca”


Valmieras rajona pašvaldības SIA “Mazsalacas slimnīca”


SIA “M. Grūsles ārsta prakse”


Plūme Anda – ģimenes ārsta un ginekologa prakse


Zemgale


 


SIA “Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs”


SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”


SIA „Jelgavas poliklīnika”


SIA „Jelgavas rajona slimnīca”


SIA „Bauskas slimnīca”


VOAVA Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Preses sekretāre
Elīna SkurjatePēdējās izmaiņas: 09.11.2018.