Pilnīga informācija par atkritumu pārstrādi skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv

03.03.2009.

Skolotājus, skolēnus un citus interesentus Latvijas Zaļais punkts aicina apmeklēt Zaļā punkta Interneta bibliotēku http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/biblioteka/. Tajā atrodama latviešu valodā visplašākā informācija par izlietotā iepakojuma, nolietoto elektropreču un videi kaitīgu preču savākšanu un pārstrādi, kā arī vairāku vides izglītības mācību līdzekļu elektroniskās kopijas, kuras iespējams lejuplādēt bez maksas.


Jaunums www.zalais.lv Interneta bibliotēkā ir mācību līdzekļu komplekts „Iepako, izpako un tālāk?”, ko darbā ar 5.-9.klašu skolēniem veiksmīgi izmanto daudzi vides izglītības pedagogi. Mācību līdzekļu komplekta autore ir Rīgas Dabaszinību skolas direktore un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pasniedzēja Daiga Kalniņa.


Darba burtnīcā 15 darba lapās ir apkopoti dažādi praktiski un radoši uzdevumi, kas skolēniem ļaus labāk izprast dabas resursu taupīšanu un iepakojuma otrreizējās pārstrādes nepieciešamību, tādā veidā sekmējot skolēnus pieņemt videi draudzīgus lēmumus. Pielikumā ir pievienota skaidrojošā vārdnīca, kurā skolēniem saprotamā valodā ir izskaidroti biežāk izmantotie termini.


Grāmatā ir apkopota noderīga informācija par iepakojuma vēsturi, materiāliem, sniegti padomi darbam ar vides tēmām. Autore ir arī iekļāvusi detalizētus aprakstus un paskaidrojumus, kā veiksmīgāk un interesantāk pielietot darba burtnīcu mācību procesā, realizējot pamatskolas mācību priekšmetu standartu prasības. Grāmatā ir atrodama skaidrojošā vārdnīca pedagogiem biežāk izmantotajiem terminiem.


Tiem, kuri dod priekšroku mācību materiālu tipogrāfijas versijai, “Iepako, izpako un tālāk” komplektā vai katru daļu atsevišķi iespējams iegādāties izdevniecības “RaKa” tirdzniecības vietās Rīgā, Kr. Barona ielā 130 un Kr. Barona ielā 10 (ieeja no A.Kalniņa ielas).


Apmeklējiet www.zalais.lv un atrodiet informāciju arī par citiem Latvijas Zaļā punkta izdotajiem vides izglītības materiāliem.


Zane Onkele,
EKO Media vecākā projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.