Aicina izmantot ES līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai

24.02.2009.

24. februārī Preiļu novada dome un SIA „Preiļu saimnieks” rīkoja informatīvo sapulci par māju siltināšanas iespējām. Šoreiz uz tikšanos bija aicināti Liepu ielas 21, 23, 24, 26, 28, 30 iedzīvotāji. Šīs mājas ir celtas pēc līdzīgiem projektiem un aptuveni vienā laikā, tāpēc arī siltumnoturības problēmas tām ir līdzīgas, tas pierādījās arī Liepu 23. un 28. mājas termorgāfiskās apsekošanas atskaitēs. Sapulcē Preiļu novada domi pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un Plānošanas daļas vadītājs Zigmārs Erts, bet SIA „Preiļu saimnieks” pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs sanākušos iedzīvotājus iepazīstināja ar Preiļu novada domes nostāju un atbalsta iespējām māju siltināšanas veicināšanai. 2008. gada novembrī Preiļu novada dome pieņēma saistošos noteikumus „Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kuri nosaka pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs J. Mūrnieks klātesošos iepazīstināja ar februāra sākumā veiktās termogrāfiskās apskates rezultātiem. Termogrāfiskie mērījumi atklāja būtiskākās siltuma zuduma vietas, kuru siltināšana spētu ievērojami samazināt siltuma aizplūšanu. J. Mūrnieks sanākušo māju iedzīvotājus aicināja iepazīties ar termogrāfijas rezultātiem un izdarīt secinājumus par savu māju siltumnoturību. Iedzīvotāji tika aicināti apsvērt māju siltināšanas iespēju, jo tieši šogad ir pieejami ES līdzekļi mājokļu siltināšanai (kopumā 16,6 miljoni Ls) un, izpildot visas noteiktās prasības, no šīs naudas tiks segti 50% no siltināšanas darbu izmaksām. SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki bija sagatavojuši vairāku siltināšanas variantu aptuvenās tāmes katrai no uzaicinātajām mājām un tās tika izsniegtas šo māju pārstāvjiem, lai sīkāk iepazītos ar tām un kopīgi katra māja izvērtētu savas iespējas un savu turpmāko rīcību siltināšanas jautājumā. J. Mūrnieks norādīja: „Tieši šobrīd ir ekonomiski izdevīgākais laiks māju siltināšanā, jo ir pieejams ES atbalsts, būvmateriāli ir kļuvuši lētāki un arī celtniecības firmu pakalpojumi ir daudz lētāki nekā tas bija pirms gada vai diviem. Ja dzīvokļu īpašnieki nesāks neko darīt siltināšanas jautājumā, tad viņiem būs jārēķinās ar to, ka ar katru gadu par siltumu būs jāmaksā aizvien vairāk, jo siltuma patēriņš nesiltinātām mājām ar katru gadu turpinās pieaugt.”


Preiļu novada domes Plānošanas daļas vadītājs Zigmārs Erts klātesošos iepazīstināja ar šobrīd pieejamajiem līdzekļu avotiem mājokļu siltināšanas atbalstam un nosacījumiem, lai uz šo atbalstu varētu pretendēt.


Nākošais solis ir jāsper dzīvokļu īpašniekiem, jo siltināšanas iniciatīvai ir jānāk no dzīvokļu īpašnieku vairākuma un tikai viņi ir tiesīgi lemt par turpmāko rīcību šajā jautājumā. Ja kādas mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums tomēr izšķirsies par siltināšanas nepieciešamību, tad šīs mājas iedzīvotāji tiks aicināti uz atkārtotu sapulci, kurā jau viņi tiks iepazīstināti daudz sīkāk ar siltināšanas iespējām un to kā saņemt ES un novada domes atbalstu.


Jau drīzumā uz sanāksmēm tiks aicināti arī pārējo māju iedzīvotāji, kurām arī tika veikta termogrāfija. Arī viņi tiks iepazīstināti ar mērījumu rezultātiem un māju siltināšanas iespējām.


Arī pārējās pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti būt aktīviem un apsvērt savu mājokļu siltināšanas iespēju, jo tieši šobrīd ir iespējams saņemt gan ES, gan novada domes finansiālu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai.
Kādi ir būtiskākie ieguvumi no mājas siltināšanas?
• Samazinās siltuma patēriņš, līdz ar to arī jāmaksā ir mazām,
• Pieaug mājas un katra dzīvokļa tirgus vērtība,
• Māja labāk saglabājas un kalpo ilgāk,
• Māja vizuāli labāk izskatās.

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2009.