Apstiprina Preiļu novada 2009.gada ceļu (ielu) fondu

20.02.2009.

Izskatot Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvās padomes sagatavoto 2009.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāna projektu Preiļu novadā, Preiļu novada domes deputāti 2009. gada 20. februārī nolēma, apstiprināt Preiļu novada 2009.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu. Domes deputāti nolēma veikt arī nepieciešamās iepirkumu procedūras ceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānā norādīto darbu veikšanai.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs norāda: „Darbs ielu un ceļu sakārtošanā un ikdienas uzturēšanā turpināsies arī 2009. gadā. Diemžēl nāksies uz kādu laiku atteikties no vairākām nozīmīgām rekonstrukcijas iecerēm, jo piešķirto līdzekļu pašvaldības autoceļiem un ielām ir krietni mazāk nekā nepieciešams. Ja tiks atbalstīts ERAF projekts, tad šogad tiks izbūvēta gājēju ietve no Brīvības ielas Preiļos līdz Preiļu pagasta centra administrācijas ēkai Līčos.”


Šogad par 50% samazināta mērķdotācija pašvaldībai no Valsts autoceļu fonda, tāpēc ievērojami mazāk ir piešķirts līdzekļu ielu un ceļu uzturēšanai. Preiļu novada domei pagaidām jāatsakās no iepriekš plānotās Rēzeknes ielas renovācijas projekta, kas bija paredzēts šajā gadā, un jāatliek arī vairāki citi no plānotajiem pilsētas ielu, ietvju un laukumu renovācijas darbiem.


Kopējais Preiļu novada 2009.gada ceļu (ielu) fonds Ls 157 304 (Ls 156 656 iedalīti no Valsts autoceļu fonda un Ls 648 atlikums uz 01.01.2009).


Lielākie plānotie darbi Preiļu novada 2009. gada ceļu (ielu) fonda ietvaros:
• Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju, kārtas vidējais biezums 4cm – Ls 17 000;
• Preiļu pagasts – pašvaldības autoceļu profilēšana un remonts – Ls 15 000;
• Ceļa remonts Sparāni – Bivbāni 0,64 km Aizkalnes pagasta centrā, 1.etaps- Ls 10 000;
• Asfalta seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu novada ielās – Ls 10 000;
• Aizkalnes pagasts – pašvaldības autoceļu profilēšana un remonts – Ls 10 000;
• Tehniskais projekts Rēzeknes ielas rekonstrukcijai – Ls 8732;
• Satiksmes regulējošās zīmes (ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, brauktuves apzīmējumu atjaunošana, luksoforu apkalpošana (elektroenerģija)) – Ls 7 240;
• Pilsētā ielu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana – Ls 7 000;
• Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2009.gadā (trīspusējs līgums ar SM līdzdalība) – Ls 6 500;
• Krāslavas un Kārsavas ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana – Ls 6500.

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2009.