SVA Konsultatīvā padome pozitīvi vērtē SVA paveikto 2008. gadā

26.02.2009.


Valsts aģentūra
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS AĢENTŪRA
Komunikācijas daļa
Preses nodaļa
Tālruņi: 67081(549), (624), (625); e-pasts:
prese@sva.gov.lvwww.sva.gov.lv
Fakss: 7374980; Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012


Vakar, 25. februārī Sabiedrības veselības aģentūrā (SVA) notika SVA Konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā konsultatīvās padomes locekļi pozitīvi novērtēja SVA paveikto 2008. gadā. Tika uzsvērts, ka pagājušais ir bijis pirmais pilnais gads kopš vairāku aģentūru reorganizācijas un pievienošanas SVA 2007.gadā.


Sēdes laikā SVA atskaitījās par paveikto epidemioloģiskās uzraudzības, vides veselības, veselības veicināšanas, veselības zinātnes un pētniecības jomā, administratīvajā darbā, kā arī informēja par pagājušā gada nogalē uzsākto SVA filiāļu reorganizāciju, kā rezultātā reģionālo filiāļu skaits tika samazināts no 10 filiālēm līdz piecām.


Vērtējot SVA darbu, padomes locekļu uzteica veikto darbu sabiedrības veselības pētniecības jomā un sadarbības veidošanā un īstenošanā ar starptautiskajiem tīkliem un organizācijām, it īpaši Pasaules Veselības organizāciju un sadarbības partneriem Latvijā.


SVA konsultatīvās padomes sastāvā ir 7 locekļi no Rīgas Stradiņa universitātes, Zemkopības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides ministrijas, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības, Saeimas un Latvijas Pašvaldību savienības.


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas
Preses nodaļas vadītāja
Laura Bundule
Tel.: 67081549 vai 26442452 (
laura.bundule@sva.gov.lv)


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.