Jēkabpils Agrobiznesa koledža – augstākā izglītība bez studiju maksas

24.03.2009.

Vidusskolas absolvent! Katrs cilvēks pats rada savu pasauli, savu dzīvi. Kādu dzīvi tu vēlies?
Mūsu darbība sākas nevis ar vārdu un nevis ar kustību, bet ar domu. Mūsu domas un jūtas materializējas. Mēs visi vēlamies dzīvē justies kā veiksminieki, vēlamies gūt panākumus un uzvaras dažādās dzīves jomās. Veidot savu dzīvi patīkamu, gandarījuma un prieka pilnu ir iespējams ikvienam. Tas iespējams, ja uzņemamies atbildību par savu dzīvi, par savu izaugsmi. Vēlme pilnveidot sevi un uzņemties atbildību par saviem panākumiem ir galvenā iezīme cilvēkiem, kas gūst uzvaras spēlē, ko sauc par dzīvi.


Paveries apkārt! Tevi aicina plašā pasaule! Pirms izplest spārnus, nepieciešama zināšanu bagāža.


Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2002. gada piedāvā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ja tu vēlies:
• iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,
• mācīties valsts finansētās programmās, tas ir, par mācībām nav jāmaksā.


Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē:
• grāmatvedību un finanses – iemācīsies veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavot finanšu pārskatus, apkopot un analizēt statistikas un uzņēmumu finansiālās darbības rādītājus;
• komercdarbību – uzņēmējdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā vai kā individuālais komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu;
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu – datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju.


Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana notiek pēc CE rezultātiem.


Dokumentus pieņems no 2009. gada 17. jūlija līdz 21.augustam.


Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikums studijām (Koledžas sagatavota veidlapa),
• vidējās izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),
• divu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas – pirmā svešvaloda (obligāti visām programmām), 1 CE sertifikāts pēc izvēles (uzrādot oriģinālu),
• medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.086/u-99),
• 4 fotokartītes (3x4cm),
• pases kopija (uzrādot oriģinālu).


Atvērto durvju diena: 2009. gada 24. martā, no plkst.1400 līdz plkst.1700 – iespēja noslēgt Nodomu līgumu, lai kļūtu par JAK studentu.


Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1.


Telefons: 65231726


Internets: e- mail: koledza@tvnet.lv; web: http:// www.jak.lv


Jaunie apstākļi liek ikvienam aizdomāties. Atļauj sev padomāt – ko tu par visu vairāk pasaulē gribi darīt? Ir svarīgi noņemt „rozā brilles”, bet saglabāt pozitīvu pasaules redzējumu. Domā, analizē. Pārmaiņu laiks ir īstais brīdis, kad ir vērts domāt par ieguldījumu sevī, tas ir studijām.


Vidusskolas absolvent! Esi iniciatīvas bagāts un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji palīdzēs sasniegt tavus mērķus.

Pēdējās izmaiņas: 24.03.2009.