Savāktās dienasgaismas spuldzes nodod utilizācijai

23.02.2009.

2009. gada 23. februārī SIA „Preiļu saimnieks” utilizācijai pirmo reizi nodeva savāktās vecās dienasgaismas spuldzes. Šo spuldžu utilizāciju nodrošina SIA „Ekogaisma”, kuri Preiļos savāktās spuldzes nogādā Liepājā un tālāk nodrošina to pārstrādi. Preiļos ir uzstādīti 2 speciāli dienasgaismas spuldžu savākšanas konteineri, tie atrodas Rīgas ielā 4 un Mehanizatoru ielā 1. Dienasgaismas spuldzes savākšanas punktos nodod galvenokārt Preiļu novada uzņēmumi. Šo spuldžu utilizācija ir nepieciešama, jo tās satur dažādas kaitīgas gāzes un metālus, kuru nonākšana apkārtējā vidē nav pieļaujama.


SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece aicina: „Ja Jums ir vecās dienasgaismas spuldzes un Jūs neziniet, ko ar tām iesākt, tad nekādā gadījumā nemetiet tās atkritumu šķirošanas konteineros, bet sazinieties ar SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļu, kas Jums palīdzēs no tām atbrīvoties.”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.