KIF piešķir finansējumu kopienu centriem Latvijas reģionos

23.02.2009.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) pašreiz kā vienu no savām prioritātēm ir izvēlējies kopienu centru atbalstīšanu. Tā kā interesi līdz šim ir izrādījušas daudzas NVO, tad KIF arī šogad turpinās atbalstīt reģionu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas kā kopienu centri, programmas „Atbalsts kopienu centriem” ietvaros.


Programmas mērķis ir sniegt iespējas NVO realizēt savas vajadzības vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un tā ir turpinājums KIF darbībai kopienu centru un reģionu attīstības veicināšanā.


Līdz šim (kopš 2007.gada) KIF ir piešķīris finansējumu 15 kopienu centru projektiem. Vajadzības ir bijušas visdažādākās – gan telpu remontam, labiekārtošanai un renovācijai, gan sadzīves tehnikas un sporta inventāra iegādei, gan izglītojošu kursu organizēšanai u.c. Lai gan piešķirtās naudas summas nav milzīgas, prakse rāda, ka īstenotie projekti būtiski ir ietekmējuši vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.


Projektu pieteikumu pieņemšana ir jau sākusies un turpināsies līdz programmai pieejamais finansējums tiks izsmelts. Maksimālais piešķīruma apjoms vienam projektam nepārsniedz 3000 LVL, taču vismaz 20% no kopējā projekta finansējuma jāpiesaista no vietējās pašvaldības vai citiem organizācijas uzrunātajiem sadarbības partneriem.
Programmas izveidošanā ar saviem ziedojumiem piedalījušies KIF draugi – vairāki uzņēmumi un privātpersonas Latvijā un Nīderlandē.


Sīkāku informāciju projektu iesniedzējiem meklēt KIF mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā Projektu konkursi.


Uzziņai:


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2009.