SIA „Preiļu saimnieks” atgādina par nenoslēgtajiem atkritumu izvešanas līgumiem

20.02.2009.

Preiļu novada (Preiļu pilsētas un Līču) privātmāju īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, ir jānoslēdz atkritumu izvešanas līgumi!


Ja tas netiks darīts, tad nākošajā „Saimnieka vārds” numurā, iespējams, tiks publicētas tās adreses, kurās dzīvojošie nav noslēguši atkritumu izvešanas līgumus.


Lai noslēgtu atkritumu izvešanas līgumus, privātmāju īpašniekiem jāierodas Rīgas ielā 4, Preiļos pie atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas Igolnieces, tel. 653 07086; 29420721.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2009.