Valsts sniegs atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai

19.02.2009.

Preiļu novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus „Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Saistošie noteikumi ir reģistrēti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un stājušies spēkā. Ar tiem jūs varat iepazīties mūsu informatīvā izdevuma pielikumā un mājaslapas sadaļā Pašvaldība – Novada domes saistošie noteikumi.


Lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, arī valstī šī gada aprīlī tiks uzsākta aktivitāte “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Noteikumi paredz, ka pasākumu realizācijas laikā tiks segti līdz 50% no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs plānots līdz 100 000 latu, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Finansējums tiks piešķirts atklātas projektu iesniegumu atlases rezultātā. Iesniegt projektus iedzīvotāji varēs ar pilnvarotās personas starpniecību, par kuras izvirzīšanu būs jāpieņem lēmums dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.


Finansējumu paredz piešķirt energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbu izmaksām. Projekti būs jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (BEMVA). Priekšroka tiks dota tiem projektiem, kurus realizējot par mazākiem līdzekļiem varēs sasniegt labākus energoefektivitātes rādītājus, mājām ar lielāku dzīvokļu skaitu, kā arī mājām, kas atrodas teritorijās ar zemāku teritorijas attīstības indeksu.


Projektu pieteikumus BEMVA varēs iesniegt jau no aprīļa.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.