Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Resursu vadības sistēmas (RVS) Horizon uzturēšanas pakalpojumi”

19.02.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-65322766, Fakss +371-65307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/01M


3.Iepirkuma priekšmets: „Resursu vadības sistēmas (RVS) Horizon uzturēšanas pakalpojumi”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:


Nosaukums


Adrese


Līgumcena Ls
(bez PVN)


SIA „AXEL”
Reģ.nr. 41503017993


Aglonas iela 1,
Preiļi, LV- 5301
Tālr./fakss: 65323285
e-pasts:
aldis@axel.lv


1 962,927. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 19. februāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 19. februāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 65307322


 

Pēdējās izmaiņas: 19.02.2009.