Par komunālajiem pakalpojumiem var norēķināties elektroniski

19.02.2009.

Iedzīvotāji, kuri par komunālajiem pakalpojumiem vēlas norēķināties elektroniski, izmantojot i-banku, rēķinu no SIA „Preiļu saimnieks” var saņemt savā e-pastā.


Lai izmantotu šo iespēju, Jums jāierodas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, Rancāna ielā 3a, jāuzraksta iesniegums un jānorāda e-pasts, uz kuru izsūtāms rēķins. Skaitītāja rādījumus par patērēto ūdeni Jūs uzņēmumam katru mēnesi varēsiet paziņot telefoniski vai pa e-pastu.


 

Pēdējās izmaiņas: 19.02.2009.