Uzņēmēji piedāvās savu modeli ekonomikas reanimēšanai

16.02.2009.


Straujš bezdarba līmeņa, nodokļu likmes pieaugums un ienākumu samazinājums demonstrē lavīnveida ekonomisko kritumu valstī. Tas kalpoja par iemeslu š. g. 27. februārī plkst. 18:00 uzņēmumu SIA „Arēna Rīga” un A/S „Brīvais Vilnis” valdes priekšsēdētājam Arnoldam Babrim sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju Arēna Rīga telpās organizēt Uzņēmēju forumu / diskusiju.


Pasākuma mērķis ir definēt tautsaimniecības jomas, kuras ekonomiskā lejupslīde ir skārusi salīdzinoši dziļāk un piedāvāt konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanai. Noslēguma daļā taps memorands – publisks paziņojums par uzņēmēju piedāvāto tautsaimniecības modeli valsts ekonomikas uzlabošanai.


Par to, kādam jābūt šim modelim un kā to īstenot, lai krīzes apturēšana būtu maksimāli efektīva, savu viedokli paudīs Latvijas vadošie uzņēmēji, valsts amatpersonas un nozaru speciālisti. Tikai kopīgas diskusijas rezultātā varam rast atbildes uz jautājumiem – Kādas eksporta jomas valstī ir nepieciešams atbalstīt vispirms? Kādas importa pozīcijas ir iespējams aizstāt ar vietējiem ražojumiem? Kāds ir mehānisms investīciju piesaistīšanai pasaulē valdošās krīzes apstākļos? Kādas ir iespējas samazināt izdevumus, bet palielināt ienākumus? Ko mēs iegūtu un zaudētu no nacionālās valūtas devalvācijas? Kā plānots izlietot un atgriezt starptautisko aizdevumu? Kā mazināt pieaugošo bezdarbu? Kuras ir uzņēmējdarbības jomas, kurās dominē ēnu ekonomika? Kāda ir makroekonomikas stratēģija īstermiņā un ilgtermiņā? Ikvienam uzņēmējam ir vēl virkne līdzīgu jautājumu, atbildes uz kuriem viņš vēlas saņemt no atbildīgajām amatpersonām.


Iespējams, Uzņēmēju forums / diskusija būs pasākums, kur tiks sniegta līdz šim izsmeļošākā informācija uz vairākkārt sabiedrības uzdotiem jautājumiem, jo apmeklēt forumu un paust savu viedokli ir aicināti ne vien vadošie uzņēmēji, bet arī Valsts Prezidents, ministru Prezidents, visi ministri, Saeimas deputāti un daudzas citas amatpersonas, kuras tieši vai pastarpināti ietekmē valsts makroekonomikas procesus. Pasākuma vadītāji būs uzņēmējs Arnolds Babris  un kāds no nozaru speciālistiem (vārds vēl nav zināms), kuri ievadam precīzi izklāstīs ekonomiskā pagrimuma iemeslus un pašreiz valdošās tendences. Vēlāk aicinātie speciālisti piedāvās savus problēmu risinājumus dažādās tautsaimniecības jomās. 


Vairāk informācijas:
A.Babris – 29210423;
Sabiedrisko attiecību speciālisti: Ents Putniņš (20034474;
uznemejuforums@inbox.lv), Anita Āboliņa (26461669, uznemejuforums@inbox.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.