A/S Latvijas gāze informācija iedzīvotājiem – Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās un Par rīcību maģistrālā gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

17.02.2009.

A/S Latvijas gāze informācija iedzīvotājiem: “Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās” un “Par rīcību maģistrālā gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem”. (PDF)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.