Domrakstu konkurss „Latvija un Vācija — kopīga pagātne. Domās par nākotni”

16.02.2009.

 


Dārgie draugi!
  
Gētes institūts Rīgā www.goethe.de/riga sadarbībā ar Latvijas Studentu vortālu „StudentNet” www.studentnet.lv pirmo reizi izsludina domrakstu konkursu skolēniem un visiem interesentiem „Latvija un Vācija — kopīga pagātne. Domās par nākotni”.


Konkursa galvenā balva — „Grand Prix” — ir 2 līdz 4 nedēļu vācu valodas kurss Vācijā (2009./2010.gada robežās).


Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas un Vācijas vēstures izzināšanu, domu apmaiņu un diskusiju par Latvijas—Vācijas attiecību perspektīvu gan visaugstākajā politiskajā līmenī, gan pašvaldības un skolas, gan biedrības un personīgajā līmenī.


Mēs jautājam — kādu jūs saredzat nākotni? Nākotni savā dzīvē, nākotni novada dzīvē vai nākotni valsts dzīvē. Nākotnē daudz kas būs kopīgs, bet daudz kas — svarīgs tikai jums individuāli. Tātad — domās par nākotni.


Konkursā aicināti piedalīties skolēni un visi interesenti, t.sk. ārpus Latvijas dzīvojošie, vecumā no 14 gadiem. Konkursa dalībniekiem nav noteikta galējā vecuma robeža. Lai piedalītos konkursā, līdz 2009. gada 1. aprīlim (ieskaitot) ir jāiesūta domraksts latviešu valodā par konkursa nosaukumam atbilstošu tēmu. Darbi tiks pieņemti tikai elektroniski. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2009.gada 5.maijam.


Darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās — vecuma grupā no 14 līdz 18 gadiem jeb skolēnu vecuma grupā un vecuma grupā no 18 gadiem un vecāki jeb mūža izglītības vecuma grupā.


Veiksmīga dalība konkursā ir iespējama vienīgi pie nosacījuma, ja konkursa dalībnieks ir iepazinies ar konkursa Nolikumu. Konkursa Nolikumu var saņemt pa e—pastu: talivaldis.kronbergs@studentnet.lv vai ar to iepazīties Latvijas Studentu vortāla „StudentNet” „VIP kolonnā” www.studentnet.lv/vip vai Gētes institūta Rīgā mājas lapā internetā: www.goethe.de/riga.


Papildu informācija pie —
• Konkursa idejas autora, Latvijas Studentu vortāla „StudentNet” galvenā redaktora Tālivalža Kronberga pa mob.tel.26431251, e—pasts:
talivaldis.kronbergs@studentnet.lv;
• Gētes institūta Rīgā pa tel.67508200, e—pasts:
spvo@riga.goethe.org.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.