12.klašu abiturienti, piesakieties stipendijai „Ceļamaize” no 2. līdz 23.martam!

02.03.2009.

Par godu Latvijas Universitātes (LU) 90 gadu jubilejai LU Fonds līdzšinējo 15 – 20 stipendiju „Ceļamaize” vietā 2009./2010.akadēmiskajā gadā sadarbībā ar mecenātiem un atbalstītājiem vēlas sarūpēt 90 stipendijas.


Katras stipendijas apjoms ir 180 latu mēnesī 10 mēnešu garumā. Ar stipendijas starpniecību studentam ir iespēja segt mācību maksu; ja viņš ir iekļuvis budžeta grupā – ikdienas tēriņu segšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pieejamību. Divreiz gadā stipendiāti iesniedz saturisko atskaiti, lai pastāstītu: kādi ir viņu sasniegumi un ieguvumi akadēmiskajā un sabiedriskajā dzīvē un kā stipendijas iegūšana ir atvieglojusi studijas.


Šā brīža 12.klases skolēni uz stipendiju var pretendēt, sākot no 2. līdz  23.martam un aizpildot on-line anketu mājas lapā www.fonds.lv. Esi aktīvs un iesaisties!


12. klases abiturienti aizpilda online anketu (sniedz ziņas par sevi, raksta motivāciju un pievieno rekomendāciju no izglītības iestādes, skolēnu domes, sociālā dienesta u. tml.), no kuriem izvirza labākos otrajai kārtai. 2. kārtā notiks intervijas Rīgā un Latvijas reģionos, uz kurieni dosies komisija.


Esi pirmais un iegūsti vienu no 90 stipendijām


Pretendenti tiks vērtēti divās kārtās: pirmajā kārtā, kas norisināsies no 25.marta līdz 14.aprīlim, komisija skatīs visus pieteikumus un izvirzīs atbilstošākos kandidātus otrajai kārtai, kurā notiks intervijas ar pretendentiem gan Rīgā, gan Latvijas reģionos laika posmā no 20. līdz 30.aprīlim. Komisijā darbosies LU saimes pārstāvji, mecenāti un LU Fonda atbalstītāji, kā arī sabiedriskie darbinieki.


Stipendijas izcilai izglītībai „Ceļamaize” mērķis ir atbalstīt LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentus, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, motivēti izglītoties LU, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē.


90 „Ceļamaizes” stipendiātu paziņošana notiks 28.maijā. Reģistrējoties studijām un kļūstot par LU studentu, no 3. līdz 7.augustam tiks slēgti līgumi par LU Fonda stipendiju „Ceļamaize” saņemšanu.


Galēnietis, 2008./2009.māc.gada „Ceļamaizes” stipendiāts, rosina pieteikties


2008./2009.akadēmiskā gada „Ceļamaizes” stipendiātu Lauri Kroli no Preiļu rajona Galēnu pagasta raksturo neatlaidīgs darbs izvirzītā mērķa sasniegšanai, un viņam filoloģija ir dzīvesveids.


Laura interese par valodu un literatūru aizsākusies jau skolas laikā, kad piedalījies zinātniskajās konferencēs un latviešu valodas olimpiādēs, kā arī iesaistījies sabiedriskajās aktivitātes, pildot avīzes redaktora amatu Galēnu pamatskolā un Rīgas Katoļu ģimnāzijā.


Par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājis www.lu.lv. Kopš brīža, kad domājis studēt LU Filoloģijas un Mākslas zinātņu fakultātē, regulāri skatījies portālā publicēto kā noderīgu informācijas avotu.


Lauris ir priecīgs, ka ar stipendijas palīdzību iespējams apgūt izvēlēto specialitāti Latvijas prestižākajā augstskolā un koncentrēties tikai uz mācībām un kultūras bagātināšanu. „Jo vairāk iedziļinos savā nozarē, jo nopietnāk domāju – varbūt mana īstā vieta reiz būs starp LU mācībspēkiem?” apcerīgi teic Lauris.


„Mecenātus es vērtēju kā ļoti augstsirdīgus cilvēkus. No kaut kā pašam atteikties, lai palīdzētu studentiem, kurus līdz tam nemaz nav pazinuši. Tas ļauj šos mecenātus saukt par gara milžiem. Dodot iespēju studentiem, kuriem visvairāk nepieciešams atbalsts, viņi veic vislabāko ieguldījumu Latvijas nākotnē,” teic Lauris.


Augstākajai izglītībai būs aizvien lielāka nozīme, tāpēc aicinu arī citus studēt gribētājus pieteikties stipendijai, pārliecināts Lauris.


Par LU Fondu


Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura uzņemas rūpes par izciliem, centīgiem vai ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu studentiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.


LU Fonds atdzīvina mecenātisma tradīciju un savos darbos vadās pēc fonda vērtībām: godu, izcilību, pēctecību – lai labas tradīcijas turpinātos nākotnē.


Plašāka informācija par stipendiju „Ceļamaize” un citām LU Fonda stipendijām mājas lapā www.fonds.lv – tā ir Tava iespēja!


 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2009.