Preiļu novada Pašvaldības policija ar savu darbu ir attaisnojusi tās izveidošanas nepieciešamību

17.02.2009.

Kopš 2008. gada 1. marta Preiļu novadā darbojas Pašvaldības policija. Kā pastāstīja Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Želvis, nepilna gada laikā – no 2008. gada 1. marta līdz 2008. gada 31. decembrim, pašvaldības policija ir saskārusies ar dažādu jautājumu risināšanu, kas ietilpst tās kompetencē. Novada skolās ir veikts izglītojošs darbs – bijušas vairākas tikšanās ar novada skolu jauniešiem, lai pārrunātu jautājumus par drošu pārvietošanos uz ceļiem, par nepilngadīgo atrašanos sabiedriskās vietās vēlu vakaros un naktīs, par smēķēšanu un alkohola lietošanu sabiedriskās vietās.


Diemžēl, daudz iedzīvotāju par administratīvu pārkāpumu veikšanu ir saņēmuši arī sodus – nepilna gada laikā par dažādiem pārkāpumiem novada teritorijā ir sastādīti 672 administratīvā pārkāpuma protokoli.


No kopējā protokolu skaita 390 protokoli sastādīti par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Minētie pārkāpumi attiecas uz transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, 58 protokoli ir par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī.


Par smēķēšanu neatļautā vietā, uzliekot naudas sodu, administratīvi sodītas 55 personas. 


169 sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli nodoti izskatīšanai Preiļu novada Administratīvajā komisijā. No visiem sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem 30 gadījumos vainīgajām personām izteikts brīdinājums, pārējos gadījumos piemērots naudas sods.


Laika posmā no pašvaldības policijas darbības iesākšanas līdz pagājušā gada beigām pieņemti un atstrādāti 146 telefoniski izsaukumi un izskatīti 88 iedzīvotāju rakstiskie iesniegumi.


Pagājušā gada laikā ir veikti 18 kopējās sadarbības reidi ar valsts institūcijām un iestādēm – Preiļu rajona policijas pārvaldi, Valsts Ieņēmumu dienestu, Probācijas dienestu, kā arī 48 kopējas sadarbības reidi ar Preiļu novada domes iestādēm – Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, SIA „Preiļu Saimnieks”.


2008. gada darba periodā 25 personas ir nogādātas Preiļu slimnīcā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, 37 personas ir aizturētas un nogādātas Preiļu rajona policijas pārvaldē. 13 personas pēc nogādāšanas Preiļu slimnīcā konvojētas uz Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs atzīst, ka pirms pašvaldības policijas izveidošanas novadā notika diskusijas par jaunās struktūrvienības nepieciešamību. Viedokļi bija dažādi, bet nepilnais darba gads ir pierādījis to, ka Preiļu novada dome ir pieņēmusi pareizu lēmumu, lai nodrošinātu kārtību novadā un rūpētos par iedzīvotāju drošību.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 17.02.2009.