Preiļu un Utenas Mūzikas skolu kolektīvi apgūst jaunu pieredzi

13.02.2009.

13. februārī Preiļu Mūzikas un mākslas skolā notika Utenas (Lietuva) Mūzikas skolas un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, kas bija veltīts Lietuvas Republikas Neatkarības gadadienai.


Klātesošos sveica Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Alberts Vucāns un Utenas Mūzikas skolas direktors Arunas Katinas.


Preiļu un Utenas jaunieši koncertā atskaņoja latviešu, lietuviešu un ārzemju autoru darbus. Šoreiz koncerts bija veidots kā starptautisks projekts. Pasākumā bija iekļauti vairāki skaņdarbi, kurus abu skolu audzēkņi atskaņoja kopā. Iniciatīva bija ļoti vērtīga, jo ienesa skolas dzīvē jaunu darba formu – audzēkņi koncerta repertuāru apguva katrs savā skolā, pārsūtot ar Interneta starpniecību viens otram notis. Kopmēģinājums notika tajā pašā dienā Preiļos divas stundas pirms koncerta. Rezultāts bija izdevies, par ko liecināja klausītāju aplausi.


Koncerts noslēdzās ar skaņdarbu „Ceļš”, kas simboliski liecina par vēlmi sadarboties, jo, kā izskanēja piektdien abu skolu vadītāju uzrunās, ideju jauniem kopīgiem projektiem ir daudz, nepieciešams tikai piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.


Arunas Katinas atzina, ka abas puses – Preiļus un Utenu – šķir tikai ceļš no vienas pilsētas līdz otrai. Ja ir darba prieks un vēlme pilnveidoties, abu skolu kolektīvi var izdarīt daudz.


Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Utenas Mūzikas skolas kolektīvu draudzība iesākusies pirms vairākiem gadiem. Katru gadu abu valstu dzimšanas dienās notiek apmaiņas koncerti Utenā un Preiļos.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 13.02.2009.