Diskusijā izskanējušie viedokļi palīdzēs izstrādāt Sabiedrības veselības stratēģijas projektu 2010. – 2020. gadam

16.02.2009.


Valsts aģentūra
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS AĢENTŪRA
Komunikācijas daļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālruņi: 67081(549), (624), (625); e-pasts:
prese@sva.gov.lvwww.sva.gov.lv
Fakss: 7374980; Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012


Piektdien, 13.februārī Sabiedrības veselības aģentūrā(turpmāk – SVA) turpinājās ceturtdien aizsāktā diskusija „Veselība visu sektoru politikās”, ko rīkoja Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs (WHO Regional Office for Europe), Eiropas Veselības sistēmu un politiku observatorija(European Observatory on Health Systems and Policies) un Veselības ministrija.


Diskusijas mērķis bija vairot dažādu nozaru pārstāvjos izpratni par to, ka veselība ir visu sektoru kopēja lieta, un tikai kopēji sadarbojoties iespējams panākt sabiedrības veselības un labklājības rādītāju uzlabošanos.


Līdzās veselības aprūpes speciālistiem diskusijā piedalījās pārstāvji no Zemkopības, Vides, Bērnu un ģimenes lietu ministrijām, CSDD, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Diētas ārstu asociācijas u.c.


Konferencē paustās atziņas palīdzēs SVA speciālistiem turpināt darbu pie pērnā gada nogalē uzsāktās Sabiedrības veselības stratēģijas projekta izstrādes 2010-2020 gadam.


Informāciju sagatavoja
Komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Baiba Auzāne,
baiba.auzane@sva.gov.lv (tālrunis 67 081 6240)


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.