Atvieglotas prasības zemniekiem svaigpiena ieguvei un tā tiešajai tirdzniecībai

16.02.2009.

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā””


 Veiktie grozījumi vairāk attiecas uz tām saimniecībām ,kuras nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē svaigpienu patērētājiem. Ir  atvieglotas uzraudzības un laboratorisko analīžu kritēriju prasības, kā arī samazināts procedūru skaits. Turpmāk  pašam svaigpiena ražotājam būs jāuzņemas vairāk atbildības par piena kvalitāti, ko iepriekš nodrošināja kontrolējošie dienesti, kā arī tika veiktas regulāras analīzes un regulāri pārbaudīta dzīvnieka veselība. Tāpēc noteikumu grozījumos tiek uzsvērta paša svaigpiena ražotāja atbildība par piena atbilstību somatisko šūnu skaita un baktēriju kopskaita kritērijiem, kā arī  to, ka svaigpienā nedrīkst pieļaut inhibitoru klātbūtni.


Turpmāk piena ražotājam pašam jāseko izmaiņām piena kvalitātē un dzīvnieka veselībā. Tas ir, ja piena ražotājs konstatē, ka svaigpienam ir novērojamas izmaiņas, piemēram, tajā ir gļotas vai pārslas, tas mainījis krāsu, vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu, kas var ietekmēt piena kvalitāti, piena realizācija nekavējoties jāpārtrauc un jāziņo par to praktizējošam veterinārārstam. Šajā gadījumā praktizējošais veterinārārsts pārbauda dzīvnieka veselības stāvokli un tikai nepieciešamības gadījumā ņem piena paraugu un nosūta to pārbaudei uz laboratoriju iespējamās patogēnās mikrofloras klātbūtnes noteikšanai. Pēc laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas praktizējošais veterinārārsts pieņem lēmumu par turpmāko piena realizāciju.


Ja piena ražotājs ir jau vecis analīzes tam svaigpienam, kas paredzēts pārstrādei, tātad – ievērojot normatīvos aktus par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei, tad tiešajā tirdzniecībā viņš var izmantot to pašu analīžu rezultātus – piena pircēja ņemto obligāto paraugu testēšanas rezultātus.


Noteikts arī divas reizes garāks laika periods, kurā svaigpienu drīkst tirgot. Svaigpienu pēc slaukšanas ir jāatdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 6°C, un tad to var realizēt galapatērētājam 48 stundu laikā pēc izslaukšanas.


Atvieglota arī piena realizācijas atļaujas saņemšanas procedūra Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), kas izskatīs piena ražotāja iesniegumu, izvērtēs risku un tikai nepieciešamības gadījumā pārbaudīs novietni un paņems piena paraugu.Informāciju sagatavoja  Janīna Beča Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste
tel.29988509, e-pasts
janina.beca@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2009.