Izmaiņas pacientu iemaksu apjomos stājas spēkā no 1. marta!

01.03.2009.


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) atgādina, ka pacientu iemaksu izmaiņas stājas spēkā tikai ar 2009. gada 1. martu. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka no š.g. 1. marta būs sekojošas izmaiņas pacientu iemaksu apjomos:


 par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu jāmaksā – 1 lats,
 par speciālista apmeklējumu ambulatori – 5 lati,
 par ārstēšanos slimnīcās (sākot ar otro ārstēšanās dienu) – 12 lati pa dienu,
 par ārstēšanos Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā un Latvijas infektoloģijas centrā, kā arī aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās – 5 lati pa dienu,
 par ārstēšanos onkoloģijas un onkohematoloģijas, kā arī no alkoholisko, narkotisko un psihotropo un toksisko vielu atkarību diagnozēs – 5 lati pa dienu.


No pacientu iemaksām atbrīvotas visas līdzšinējās pacientu kategorijas (bērni, grūtnieces, psihiski slimās personas un citi), no pacienta iemaksas papildus atbrīvoti arī I grupas invalīdi. Savukārt trūcīgajām personām turpmāk jāmaksā 50% no pacienta iemaksas.


Jāpiemin, ka grozījumi noteikumos paredz arī izmaiņas pacientu iemaksu apjomos diagnostiskajiem izmeklējumiem gan ambulatori, gan slimnīcās, kā arī noteikts, ka papildus pacienta iemaksai, slimnīca var iekasēt pacienta līdzmaksājumu 30 latus par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisko operāciju.


Pamatojoties uz pacienta iemaksas palielinājumu, ir noteikts, ka vienā ārstēšanās reizē slimnīcā pacientam nav jāmaksā vairāk kā 250 lati, savukārt pacienta iemaksas kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendārā gadā nevar būt lielāka par 400 latiem. Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās, ieskaitot arī pacienta iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā.


Ja pacients ir sasniedzis šo pacienta iemaksu summu, tad, saglabājot visus maksājumu dokumentus (kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem ir norādīti visi dati, pacients var vērsties Aģentūras teritoriālajā nodaļā un saņemt izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām.


Ārstniecības iestādēm līgumi, par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tika noslēgti līdz 2009. gada 31.martam. Ņemot vērā grozījumus pacientu iemaksās un veselības aprūpes pakalpojumu tarifos, kā arī, lai nodrošinātu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, visi līgumi tiks pārslēgti pēc 1. marta. Aģentūra stacionārajām iestādēm jaunos līgumus (2009.gada turpmākajam periodam) plāno piedāvāt februāra mēneša beigās.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Tālr.: 7043709
Mob.: 26655915


Preses sekretāre
Elīna Skurjate
Tālr.: 67043743
Mob.: 27874688


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.