Meža īpašnieku interese par Eiropas Savienības atbalstu

13.02.2009.

Iepriekšējā gada nogalē un šā gada sākumā meža īpašniekiem bija iespēja pieteikties uz vairākiem Lauku attīstības programmas (LAP ) pasākumiem. Pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas vislielākā interese bijusi par pasākumu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” (t.i. jaunaudžu kopšana), kurā iesniegti 590 projekti. Uzreiz gribu piebilst, ka Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu skaits nebija no tiem lielākajiem, drīzāk otrādi. Neskatoties uz to, šajā aktivitātē, kārtai noslēdzoties, netika apgūts viss piešķirtais publiskais finansējums.


15. janvārī noslēdzās pirmā kārta pasākumam „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana.” Šajā aktivitātē tika iesniegti 228 projekti, no kuriem 15 projekti īstenosies Dienvidlatgalē. Lai gan uz lauksaimniecības zemju apmežošanu kopējais projektu skaits bija mazāks, pirmajā kārtā pieteiktais publiskais finansējums pārsniedza kārtai piešķirto publisko finansējumu. Tas nozīmē, ka projekti tiks randžēti – kā projektu atlases kritēriji ir zemes kvalitātes novērtējums ballēs, priekšroka tiks dota tiem projektiem, kur mežs tiks ieaudzēts krūmāju platībās, kā arī tiem projektiem, kuros tiks veikta dabiski ieaugušu platību kopšana un papildināšana.


Vēlos painformēt, ka pirms projektu iesniegšanas ir veicami zināmi priekšdarbi. Abos pasākumos platības ir jāuzmēra un jāatzīmē dabā. Lai uzsāktu platību apmežošanu, nepieciešama transformācijas atļauja, kas prasa dokumentu kārtošanu un saskaņošanu vairākās iestādēs, kā arī zināmus izdevumus. Ja meža īpašnieks pats neveic platības uzmērīšanu un projekta pieteikuma sastādīšanā lūdz palīdzību speciālistam, tad pasākums atmaksājas platībās, kuras pārsniedz 5 hektārus. Projekts ir ne tikai jāiesniedz, bet arī jārealizē. Ne visi īpašnieki saprot, kas un kādā secībā darāms.


Turpmāk aicinu meža īpašniekus uzmanīgi sekot līdzi informācijai par ES finansiālo atbalstu Lauku atbalsta dienesta un Konsultāciju pakalpojumu centra mājas lapās: www.lad.gov.lv, www. kpc.gov.lv.


Jau šobrīd privāto mežu īpašnieki var vērsties Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nodaļā un vienoties par sadarbību turpmāk un atstāt savu kontaktinformāciju. Tuvojoties nākamai pieteikšanās kārtai uz īpašniekam interesējošo atbalsta pasākumu, KPC darbinieki par to informēs meža īpašnieku.


Meža īpašniekiem pieejams informatīvā izdevuma „Čiekurs” ziemas numurs. Ar šo Ziemas numuru „Čiekurs” mainījis tā ierasto izskatu. Nolūkā padarīt to meža īpašniekiem ērtāk lasāmu un pārskatāmāku tas kļuvis izmērā mazāks, strukturētāks un pārskatāmāks. Ikviens meža īpašnieks varēs tajā atrast ko noderīgu un interesantu.


 Šajā Ziemas numurā lasiet:
·        Meža īpašniekus interesē Eiropas Savienības atbalsta iespējas;
·        Kas ir valsts lauku tīkls
·        Meža un zemes īpašnieks, kas iecerējis palīdzēt bērniem – invalīdiem un veciem cilvēkiem;
·        Noderīga informācija kā saimniekot savā mežā;
·        Cienījamu meža darbinieku gadiem uzkrātā pieredze un interesanti atgadījumi;
·        Ar ko nodarbojas Īslandes meža dienests
·        Mehanizētās atjaunošanas tehnikas demonstrējumi
·        Čiekura lasītāji dalās savās sajūtās par mežu;
·        Vēl dažādi interesanti fakti un jaunumi.


Ziemas „Čiekurs” bez maksas pieejams visās Konsultāciju pakalpojumu centra (KPC) rajonu nodaļās un mežniecībās, kā arī to var izlasīt KPC mājas lapā www.kpc.gov.lv sadaļā Čiekurs.


„Čiekurs” ir informatīvais izdevums meža īpašniekiem, kuru izdošanu uzsākta 2003.gadā. Šobrīd to izdod Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrs četras reizes gadā atbilstoši gadalaikam ar Meža attīstības fonda finansiālo atbalstu. Izdevums informē meža īpašniekus par aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, svarīgākajiem darbiem mežā, sniedz speciālistu komentārus un praktiskus padomus meža apsaimniekošanā, kā arī labas meža apsaimniekošanas piemērus.


Informāciju sagatavoja:
Valsts meža dienesta
Konsultāciju pakalpojumu centra
Preiļu nodaļas vadītāja
Astrīda Rudzīte
Tel. 26410476; 65381781
e-pasts:
astrida.rudzite@kpc.vmd.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.02.2009.