Preiļu bibliotēkā saņemts mācību materiāls studijām Biznesa vadības koledžā

12.02.2009.

Pilsētas bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumā grāmatu no Biznesa vadības koledžas. Tas ir mācību līdzeklis, kuru izmanto tālmācības studijās, lai 2,5 gados iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kādā no 7 studiju programmām.


Interesenti tiek aicināti apmeklēt lasītavu un iepazīties ar Biznesa vadības koledžas docētāju veidotu studiju materiālu – grāmatu, kas ietver gan teoriju, gan paškontroles uzdevumus un testus. Ikviens var pārliecināties par savām spējām pašmācības ceļā sagatavoties ieskaitei vai eksāmenam, lai iegūtu valstiski atzītu augstākās izglītības diplomu BVK.

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2009.