Preiļos tiek veikta māju termogrāfija

12.02.2009.

Februāra sākumā SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti sadarbībā ar SIA „IRBEST” darbiniekiem, kuru rīcībā ir moderni mēraparāti, veica Preiļos vairāku māju – Rancāna ielā 1, Viļānu ielā 2 un 6, Liepu ielā 23 un 28, Kooperatīva ielā 2, Daugavpils ielā 53, Cēsu ielā, Liepājas ielā 40, Daugavpils ielā 70 un 74 un 1. Maija ielā 5, termogrāfisko apsekošanu. Tagad notiek iegūtās informācijas apstrāde, iegūtie dati tiek analizēti, pielietojot speciālu termogrāfijas apstrādes programmu.Pabeidzot iegūto mērījumu analīzi, uzņēmumā būs pieejama kvalitatīva informācija, ar kuru tiks iepazīstināti māju iedzīvotāji un tiks izveidots turpmākais rīcības plāns šo māju siltināšanai.SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pastāstīja, ka termogrāfija vispirms tika veikta tām mājām, kurām saskaņā ar patērētās siltumenerģijas datu izvērtēšanu, ko veica SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes nodaļas speciālisti, ir vislielākais siltumenerģijas patēriņš. Tam līdzi seko augsta maksa par patērēto siltumu.Izvērtējot termogrammas, būs redzami siltuma zudumi, kuri rodas tādēļ, ka pieļautas nopietnas kļūdas māju celtniecības procesā, tāpat ilgajos ēku ekspluatācijas gados tajās radušies nopietni defekti. Termogrammās būs redzamas arī tās siltuma zudumu vietas, kuras radušās sakarā ar defektiem konkrētos māju dzīvokļos. To būtu jārisina katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi, jo arī šādi sīki siltuma zudumi kopumā ļoti būtiski ietekmē siltuma patēriņu visā mājā.Preiļos pagājušajā gadā daļēji ir nosiltināta māja Daugavpils ielā 70. Tur ir notikusi gala sienu renovācija un kāpņu telpu logu nomaiņa. Lai salīdzinātu šīs mājas siltināšanas darbu ieguvumus, speciālisti veica termogrāfiju namam Daugavpils ielā 70 un blakus esošajai mājai Daugavpils 74, kuras abas pēc savas konstrukcijas ir vienādas, bet mājai Daugavpils ielā šobrīd nekas būtisks mājas energoefektivitātes uzlabošanā nav veikts. Termogrāfiskā analīze pierādīja mājā veikto darbu efektivitāti, kas liecina, ka nopietni jāturpina māju renovācijas process, vispirms veicot tos darbus, kuri šobrīd ir nepieciešami visvairāk.SIA „Preiļu saimnieks” speciālistiem jau ir iegūta pieredze māju energoefektivitātes noteikšanā, jo ir veikti energoauditi citās pilsētās. Laikā, kad tika veikta termogrāfija, bija ideāli laika apstākļi – bezvējš, gaisa temperatūra bija no 11º C – 13º C, kas ir svarīgi, lai darba procesā iegūtu precīzus datus.Maija Paegle,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2009.