Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notiks seminārs „ES fondu atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem lauku teritorijās

16.02.2009.

     


Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Saules iela 15a, Daugavpils, LV-5401, tālr.: 654 23801; fakss: 654 23802;
www.latgale.lv/lv/esfondi


16.februārī, plkst. 10:00, Līvānu novadā, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (LIIC) notiks seminārs „ES fondu atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem lauku teritorijās”, informē Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) vadītāja Ināra Krūtkrāmele.


Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrēto atbalsta programmu „Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajā teritorijā”, citām ES struktūrfondu un valsts atbalsta programmām tūrisma nozares uzņēmumu pakalpojumu attīstībai.


Seminārā piedalīsies Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” pārstāve Elita Orniņa, kura informēs klātesošos par to, kā uzsākt nodarboties ar lauku tūrismu, lauku tūrisma veidiem, tūrisma nozari reglamentējošo likumdošanu, lauku tūrisma mītņu kvalitātes prasībām,  inspekciju, sertificēšanu, drošības aspektiem tūrisma mītnēs, reklāmas un mārketinga iespējām. Notiks diskusijas par dažādām ar augstākminēto jomu saistītām problēmām, pieredzes apmaiņa, tiks sniegtas atbildes uz aktuāliem jautājumiem.
 
Semināru organizē Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs, programmu skat. www.latgale.lv/lv/esfondi


Seminārs notiks š.g. 16.februārī plkst. 9.30 Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā Domes ielā 3, Līvānos. Kontaktpersona Oskars Zuģickis.


Darba kārtība.
Laiks: 2009. gada 16. februārī plkst. 9.30
Norises vieta: Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, Domes iela 3, Līvāni.


09:30 – Reģistrācija.


10:00 – Semināra atklāšana.
Prezentācija par Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru (Latgales  RSIC).
Oskars Zuģickis.


10:15 – ES struktūrfondu atbalsta programmas tūrismam: LIAA administrētā atbalsta programma „Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajā teritorijā”.
Latgales RSIC pārstāvis.


10:45 – Citas ES un valsts atbalsta programmas tūrisma nozares uzņēmumu pakalpojumu attīstībai.
Latgales RSIC pārstāvis.


11:15 – Kafijas pauze


11:30 – „Kā uzsākt laiku tūrismu. Tūrisma veidi. Tūrisma nozari reglamentējošā likumdošana.”
 Elita Orniņa, „Lauku ceļotājs” Lauku attīstības konsultante.


13:00 – Kafijas pauze


13:20 – „Lauku tūrisma mītņu kvalitātes prasības un  inspekcija. Sertificēšana. Drošības aspekti tūrisma mītnēs. Reklāmas un mārketinga iespējas”.
Elita Orniņa, „Lauku ceļotājs” Lauku attīstības konsultante.


14:50 – Jautājumi, diskusija.


15:30 – Semināra noslēgums


Kontaktinformācija:
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
tālr.: 54 23801; 54 23802
fakss: 54 28111
mob.tālr.: 2 6565858
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lvInformāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Oskars Zuģickis, Latgales RSIC
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv, tālr. 654 23801, 26565858


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.