Pilsonības jautājumos arī turpmāk apkalpos Rēzeknē

10.02.2009.


Naturalizācijas pārvaldes
Rēzeknes reģionālās nodaļas
Informācijas centrs
Atbrīvošanas alejā 155/1, Rēzeknē, LV-4601
e pasts:
voldemars.ivdris@np.gov.lv
tālr. 64625022
inf. febr.4-09


Lai gan pašlaik notiek valsts iestāžu un darbinieku skaita samazināšana, tomēr arī turpmāk Preiļu rajona iedzīvotājus pilsonības iegūšanas jautājumos katru darba dienu apkalpos Naturalizācijas pārvaldes (NP) reģionālā nodaļa Rēzeknē.


2008. gadā saņemti tikai 9 Preiļu rajona personu iesniegumi pilsonības iegūšanai naturalizācijas, reģistrācijas vai atzīšanas kārtībā. Tie saņemti no Preiļu pilsētas, Līvānu novada, Preiļu un Rudzātu pagastu iedzīvotājiem. Kopš naturalizācijas procesa sākuma (1995.g.) tas ir viszemākais pilsonības iegūšanas statistikas rādītājs. Pavisam kopš pilsonības iegūšanas procesa sākuma Latvijas pilsonībā uzņemti 624 Preiļu rajona iedzīvotāji. Pēdējos gados ne tikai Preiļu rajonā, bet arī valstī kopumā ir strauji samazinājusies pilsonības iegūšanas dinamika. Vislielākais naturalizācijas iesniegumu skaits Preiļu rajonā tika saņemts pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā: 2004.g. – 82, 2005.g – 115 iesniegumi. Tomēr nepilsoņu skaits Preiļu rajonā gan pilsonības iegūšanas, gan demogrāfisko procesu rezultātā turpina samazināties. Pašlaik rajonā dzīvo 35 411 pilsoņi, 1879 nepilsoņi, 213 ārvalstnieki. Vislielākais nepilsoņu īpatsvars ir Līvānu novadā (1029), Preiļu novadā (449), Riebiņu novadā (217), Aglonas pagastā (71). 


Vairākas reizes Rēzeknes naturalizācijas nodaļa sadarbībā ar novada pašvaldību un biedrību „Baltā māja” Līvānos, kur ir vislielākais nepilsoņu skaits, rīkoja Informācijas dienas. Iedzīvotāji saņēma objektīvu informāciju par pilsonības iegūšanas veidiem un par naturalizācijas pārbaudēm. Pagājušajā gadā informatīvās sadarbības rezultātā ar Rudzātu internātpamatskolu  vairāki šīs mācību iestādes audzēkņi ieguva Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā. Tomēr kopumā nepilsoņu interese par pilsonības iegūšanas iespējām ir minimāla. NP uzskata, ka valsts iestādes uzdevums ir nodrošināt informāciju un apkalpot iedzīvotājus tuvāk viņu dzīves vietai, tāpēc pēc pašvaldību ierosinājuma Naturalizācijas nodaļas darbinieki ir gatavi arī turpmāk rīkot informatīvās aktivitātes rajona pašvaldībās un izglītības iestādēs. 


Par visiem pilsonības jautājumiem iedzīvotāji informāciju var iegūt arī NP interneta mājas lapā www.np.gov.lv vai pa bezmaksas informatīvo tālruni 80002050. Voldemārs Ivdris,
Naturalizācijas pārvaldes
Rēzeknes reģionālās nodaļas
Informācijas centra
vecākais referents


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.