Aptaujā noskaidros vispārizglītojošo skolu ēdināšanas politiku

10.02.2009.

Valsts aģentūra
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS AĢENTŪRA
Komunikācijas daļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālruņi: 67081(549), (624), (625); e-pasts:
prese@sva.gov.lvwww.sva.gov.lv
Fakss: 7374980; Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012


Turpinot uztura politikas īstenošanu, Sabiedrības veselības aģentūras (turpmāk – SVA) speciālisti izstrādājuši aptaujas anketu  par ēdināšanas organizēšanu vispārizglītojošās skolās un skolēnu iespējām izglītoties jautājumos par veselīgu uzturu.


Anketa tiks izsniegta skolu akreditācijas laikā, bet tām skolām, kas akreditāciju jau veikušas, lūgums aizpildīt anketu Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras mājas lapā www.viknva.gov.lv sadaļā Akreditācija – Informācija izglītības iestādēm.


Aptauju skolās atbalstījusi Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra, kas izteikusi gatavību sadarboties ar Sabiedrības veselības aģentūru arī citu  veselīguma kritēriju novērtēšanā skolās, piemēram, skolas psiho-emocionālā vide, skolēnu iespējas nodarboties ar fiziskām  aktivitātēm, atkarību profilakses politika skolās u.c.


Nepieciešamību lielāku vērību pievērst skolēnu uzturam nosaka Latvijas skolēnu  veselības paradumu pētījums (2005/2006), kurš apliecina, ka skolēnu vidū vērojams aptaukošanās un citu veselības problēmu pieaugums, kas saistīts ar neveselīgiem ēšanas paradumiem. SVA pētījums apliecina, ka skolēni arvien biežāk našķojas starp ēdienreizēm un nereti ar neveselīgām uzkodām aizstāj siltas pusdienas. Tai pat laikā SVA periodiski saņem vēstules, kurās skolēnu vecāki izsaka neapmierinātību vai nu ar skolas ēdiena kvalitāti, vai arī ar ēdināšanas organizēšanu, piemēram, pārāk īsajiem starpbrīžiem, kas atvēlēti pusdienas laikam.
SVA arī iepriekš ir sadarbojusies ar skolām, rīkojot interaktīvas diskusijas, uzstājoties ar izglītojošām lekcijām, organizējot projektus Nesmēķējošā klase un Traumatisma profilakse mazāko klašu skolēniem, kā arī izplatot informatīvus materiālus. Vēl šī gada sākumā SVA ir nosūtījusi skolām apkopotu informāciju par dažādu institūciju organizētajiem sporta pasākumiem visa gada garumā, kā arī Tautas veselības kalendāru 2009. gadam, kurā atrodami veselīga dzīvesveida ieteikumi.


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Baiba Auzāne, tel.: 67081624 (
baiba.auzāne@sva.gov.lv)


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.