Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” aktivitāšu īstenošanai

05.02.2009.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” aktivitāšu īstenošanai.


1. Pasūtītāja nosaukums:  biedrība „Preiļu NVO centrs”
Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi LV – 5301


2. Iepirkuma priekšmets: eksperta/konsultanta piesaistīšana projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” aktivitāšu realizēšanai.


3. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


4. Informācija par uzvarētāju:


Vārds, uzvārds


Adrese


Kopējā līgumcena


Valdis Kudiņš
pašnodarbinātā persona apliecības sērija BD Nr. 0002008


Rēzeknes iela 32 -9,
Preiļi, LV -5401


Ls 1210,00


5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 5. februāris


Ziņas sagatavoja:  biedrības „Preiļu NVO centrs” direktora vietnieks Artis Utināns


 

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2009.