Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu biedrības „Preiļu NVO centrs” „Interneta mājas lapas izveidošana un apmācību organizēšana informācijas ievadīšanai interneta mājas lapā”

05.02.2009.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr. 2007.NVOF1.1./6-5/17-2009 aktivitātes „Interneta mājas lapas izveidošana un apmācību organizēšana informācijas ievadīšanai interneta mājas lapā” īstenošanu.


1. Pasūtītāja nosaukums: biedrība „Preiļu NVO centrs”
Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi LV – 5301


2. Iepirkuma priekšmets:  biedrības „Preiļu NVO centrs” mājas lapas izveidošana.


3. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


4. Informācija par uzvarētāju:


Nosaukums


Adrese


Kopējā līgumcena


SIA „4TRES”
Reģ.nr. 41503042365


Ordeņa iela 18 – 8, Daugavpils, LV -5401


Ls 2161.67


5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 5. februāris


Ziņas sagatavoja:  biedrības „Preiļu NVO centrs” direktora vietnieks Artis Utināns

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2009.