Pasniegs atzinības rakstu par ilggadēju darbu Preiļu pilsētas vides aizsardzības un kontroles nodrošināšanā

11.02.2009.

Izskatot Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktora Pāvela Kacara iesniegumu par atzinības izteikšanu Piesārņojuma kontroles daļas vadītājam Ilmāram Ivdrim par ilggadēju darbu Preiļu pilsētas vides aizsardzības un kontroles nodrošināšanā sakarā ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pastāvēšanas 20. gadskārtu, Preiļu novada domes deputāti nolēma piešķirt Preiļu novada domes atzinības rakstu Piesārņojumu kontroles daļas vadītājam Ilmāram Ivdrim par ilggadēju darbu Preiļu pilsētas vides aizsardzības un kontroles nodrošināšanā.


Atzinības raksta svinīgā pasniegšana notiks 2009. gada 13. februārī Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 20 gadu jubilejas svinīgajā sarīkojumā. Jau kopš 1991. gada Preiļu pilsētas vides aizsardzības jomā strādā Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Ilmārs Ivdris.

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2009.