Aktualitātes sociālā dienesta darbā

04.02.2009.

Aizvadīts pirmais šī gada mēnesis, kas Preiļu novada domes Sociālajā dienestā bijis gana spraigs.


Lai arī šobrīd dienestā tika pieņemtas iztikas līdzekļu deklarācijas un iesniegumi tikai trūcīgas ģimenes (personas) statusa, brīvpusdienu pašvaldības izglītības iestādē un pabalsta – 50% atlaide par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē piešķiršanai (kamēr LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nav akceptējusi jaunos saistošos noteikumus par pabalstiem un sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā), apmeklētāju skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāra mēnesi, nebūt nav samazinājies. Uz šo brīdi jau 20 ģimenēm izsniegtas izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.


Strauji pieaudzis pieprasījums pēc sociālās virtuves pakalpojuma. Ja aizvadītā gada janvāra mēnesī ēdināšanas pakalpojumu izmatoja 14 iedzīvotāji, tad šogad to skaits palielinājies jau līdz 23, īpaši pieprasīts tas šobrīd ir pensionāriem un invalīdiem.


30. janvāra Domes sēdē tika apstiprināts pabalsta Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI), kas, līdzīgi valstī noteiktajam, šogad Preiļu novadā būs 37 Ls. Iesniegumi GMI pabalsta saņemšanai tiks pieņemti sākot ar 10. februāri.


Lai arī Domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi par pabalstiem un sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā (kas paredzēs nelielas izmaiņas atsevišķos pabalstos un saņemšanas nosacījumos), iesniegumi par visus interesējošā mājokļa pabalsta piešķiršanu tiks pieņemti tikai tad, kad tiks saņemta pozitīva atbilde no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un noteikumi tiks publicēti novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” (aizvadītajā gadā iesniegumi tika pieņemti tikai sākot ar 17. martu).


Šobrīd tiek strādāts pie saistošo noteikumu izstrādes par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā (aprūpes mājās, sociālās virtuves, dušas, veļas mazgāšanas pakalpojumi, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi institūcijās).


Ņemot vērā, ka mainījusies likumdošana sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā, aicinām sekot Sociālā dienesta darbinieku sniegtajai informācijai un ievērot to.


Atgādinām, ka apmeklētājus pabalstu, aprūpes mājās un sociālās rehabilitācijas par valsts budžeta līdzekļiem pakalpojumu jautājumos pieņemam otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00.


Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 04.02.2009.