Renovēs Preiļu novada domes pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāli „Auseklītis”

05.02.2009.

Preiļu novada domē ir saņemta vēstule no valsts reģionālās attīstības aģentūras par projekta „Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija” pieteikuma apstiprinājumu. Projekta realizācijas rezultātā paredzēts veikt būvdarbus telpās, ierīkot baseinu, sakārtot virtuves bloku un veikt iestādes teritorijas labiekārtošanu.Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 432 868 latus, no kuriem 250 939 lati ir kopējās attiecināmās izmaksas. Tās veido Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 213 298 latu apmērā, Valsts budžeta dotācija – 15 056 lati un pašvaldības budžeta finansējums 22 585 latu apmērā. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 181 929 latus. Lai nodrošinātu pašvaldības finansējuma daļu, Preiļu novada dome ņems aizdevumu Valsts kasē.Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta realizāciju, un jau februārī tiks izsludināta iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu. Tiek prognozēts, ka sakarā ar krīzi būvniecībā būvdarbu izmaksas varētu būt zemākas par plānotajām.Projekta pieteikums valsts reģionālās attīstības aģentūrā tika iesniegts 2008. gada 13. novembrī.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2009.