Aģentūra uzklausa iedzīvotāju vērtējumu par veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām

03.02.2009.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka pagājušā gada nogalē veica pētījumu par iedzīvotāju apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām. Pēc pētījuma datiem var secināt, ka 50% no visiem respondentiem iespējas saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vērtē kā labas.


Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par iespējām saņemt valsts apmaksāto veselības aprūpi un Latvijas iedzīvotāju informētību par pakalpojumiem, kas pacientiem tiek garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.


Pēc pētījuma rezultātiem Aģentūra secināja, ka negatīva vērtējuma paušana saistīta ar sekojošām problēmām – rindas pie ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem, nelaipna ārstu attieksme un pakalpojumu dārdzība, kā arī tādi faktori kā ārstu kompetences problēmas, sabiedriskā transporta pieejamība līdz ārstniecības iestādei.


Būtiski uzsvērt, jo augstāka ir iedzīvotāju apmierinātība ar savu ģimenes ārstu, jo augstā tiek novērtēti veselības aprūpes pakalpojumi. Pastāv liela varbūtība, ka gadījumos, ja pacients nav apmierināts ar savu ģimenes ārstu, saslimšanas gadījumā viņš pie ārsta nevērsīsies. Izvērtējot iedzīvotāju informētību par savu ģimenes ārstu, Aģentūra secināja, ka lielākā daļa iedzīvotāju jeb 95% savu ģimenes ārstu pazīst.


Pētījumā tika noskaidrots, ka 64% jeb 347 aptaujāto iedzīvotāju, kas apmeklējuši ģimenes ārstu, ārstus-speciālistus vai ārstējušies slimnīcā, ir saskārušies ar rindu problēmu. Šeit gan jāpiemin, ka gaidīšanas rindas ir sastopamas gan pie valsts apmaksātiem speciālistiem, gan arī apmeklējot privātos ārstus speciālistus.


Savukārt attālums un transporta pieejamība kā būtiskas problēmas, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, norāda tikai 14% jeb 139 aptaujāto – tai skaitā 30 apgalvo, ka transports viņiem vispār nav pieejams.


Par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu pēdējā gada laikā 36% no 797 aptaujātajiem iztērējuši 10 – 50 Ls, savukārt 27% ir iztērējuši zem 10 Ls. 65% iedzīvotāju apmaksājot veselības aprūpes pakalpojumus, ir saņēmuši čekus, tikai 24% tos nav saņēmuši.


Aģentūra informējam, ka aptauja tika veikta no 2008.gada 5. novembra līdz 15.novembrim par mērķauditoriju izvēloties Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījuma rezultāti ir iegūti aptaujājot noteiktu rajonu iedzīvotājus, izmantojot tiešas intervijas respondentu dzīvesvietās. Analīzē tika iekļautas 994 pilnās intervijas. Pētījumu veica SIA „DATA SERVISS”.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.