SEB arī 2009.gadā piešķīrusi finansējumu 20 tūkstošu latu apmērā KIF programmas „Kopā ar ģimeni” īstenošanai

02.02.2009.

Ģimenes vērtību stiprināšana un bērnu un jauniešu izglītošana ir tās aktivitātes, kuras gadu no gada nevalstiskajās organizācijās reģionos attīsta un atbalsta Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) kopā ar SEB banku. Redzot, ka NVO īstenotie projekti sniedz praktisku palīdzību iedzīvotājiem visā Latvijā, SEB arī 2009.gadā piešķīrusi finansējumu 20 tūkstošu latu apmērā KIF programmas „Kopā ar ģimeni” īstenošanai.


”Ir gandarījums par jau realizētajiem 22 projektiem visā Latvijā. Ir iegādātas organizāciju ikdienai nepieciešamas lietas, biroja tehnika, sporta inventārs, veikti nelieli remontdarbi, un kas būtiski, daudzviet veicināta pozitīva sadarbība starp sabiedrības aktīvistiem, pašvaldību un arī uzņēmējiem. Šobrīd gaidām jaunus projektus no visas Latvijas. Mēs apzināmies, ka NVO ir liels spēks un sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem var paveikt daudz, jo īpaši šobrīd, kad sabiedrībai nepieciešams kāds papildus pozitīvs dzinulis,” uzsver KIF valdes priekšsēdētāja Inta Paeglīte.


Noteikumi projektu pieteicējiem programmā „Kopā ar ģimeni” nav mainījušies – pieteikties varēs tās NVO no Latvijas reģioniem, kuru darbības mērķis ir atbalstīt vietējās ģimenes ar praktisku palīdzību. Finansējuma apjoms vienam projektam nedrīkst pārsniegt 3000 LVL, bet vismaz 20% no kopējām projekta izmaksām jāpiesaista no vietējās pašvaldības vai uzņēmējiem. Projektu pieteikumu pieņemšana sākas š.g. 2.februārī.


Palīdzi ziedojot!
Turpmāk ikvienam, kas vēlas sniegt finansiālu atbalstu organizācijām reģionos, to būs iespējams izdarīt arī elektroniski, izmantojot KIF mājas lapā izveidoto sadaļu – Palīdzi ziedojot! Šobrīd tiek dota iespēja palīdzēt organizācijām, kas jau veiksmīgi īstenojušas projektus programmas “Kopā ar ģimeni” ietvaros, taču, lai pilnveidotu uzsākto darbību, tām nepieciešams vēl pavisam nedaudz. Nākotnē noteikti šāda iespēja tiks sniegta arī citām Latvijas reģionu nevalstiskajām organizācijām.


Sīkāku informāciju varat atrast KIF mājas lapā www.iniciativa.lv


Uzziņai:


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2009.