Par fiksēto ienākuma nodokli

29.01.2009.


LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE


Fiksētais ienākuma nodoklis ir viena no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāvdaļām, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ieņēmumus no saimnieciskās darbības.


Maksāt fiksēto ienākuma nodokli var izvēlēties maksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, ja:
 1. tam nav darba ņēmēju;
 2. tā ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā;
 3. tas nav profesionālās darbības veicējs.


Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 9.punkts nosaka, ka maksātāja pienākums ir līdz taksācijas gada 1.februārim informēt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi par to, ka maksātājs ir izvēlējies maksāt fiksēto ienākuma nodokli.
Tātad saimnieciskās darbības veicējiem par savu izvēli maksāt fiksēto ienākuma nodokli ir jāizvērtē un līdz 2009.gada 1.februārim jāinformē Valsts ieņēmumu dienests.


Maksātājs, kurš maksā fiksēto ienākuma nodokli, veic nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā līdz taksācijas gada 15.martam.


Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem, kuru ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3 (2009.gadā – 594 latus mēnesī), ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas summas, bet ne mazākas kā 180 lati.


Fiksētā ienākuma nodokļa apmēru nosaka saskaņā ar tabulu, kurā ir noteiktas konkrētas fiksētā ienākuma nodokļa summas latos, kas atbilst konkrētiem taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumiem latos, piemēram:Taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (latos)


Fiksētā ienākuma nodokļa summa (latos)


 0–500,00


 25


 500,01–1000,00


 50


 1000,01–1500,00


 75


 1500,01–2000,00


 100


 9500,01–10 000,00


 500


Valsts ieņēmumu dienests Latgales reģionālā iestāde (2009. gada janvāris)


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.