Trīspadsmit mazās slimnīcas turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus!

29.01.2009.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka 13 mazie lauku veselības aprūpes centri un slimnīcas netiks likvidēti. Šīs slimnīcas turpinās sniegt ambulatoro palīdzību atbilstoši 2008.gadā noslēgtajiem līgumiem.


Šajās slimnīcās būs pieejamas ārstu konsultācijas, izmeklējumi, rentgenu izmeklējumi, dienas stacionāri, kā arī daļa šo slimnīcu, kuras piedalījās atlasē, sniegs medicīnisko aprūpi mājās. Proti, pakalpojumi, izņemot ārstēšanos un uzturēšanos diennakts stacionārā, šajās slimnīcās pacientiem būs pieejami. Arī ģimenes ārstu prakses, kuras atrodas šajās 13 slimnīcās turpinās savu darbību.


Turklāt atsevišķām slimnīcām ir noslēgti līgumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu. „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, „Dagdas slimnīca”, „Krāslavas slimnīca”, „Varakļānu slimnīca”, Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs un „Viļakas slimnīca” arī pēc 1.aprīļa turpinās sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.


Savukārt ārstniecības iestādēm, kuras pieteicās medicīniskās aprūpes mājās sniedzēju atlasei, tika piedāvāts uzsākt medicīnisko aprūpi mājās. Medicīniskā aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegta veselības aprūpe pacientiem to dzīvesvietā. Tā tiek sniegta gadījumos, kad pacientiem nav nepieciešams atrasties slimnīcā ārstu un māsu diennakts uzraudzībā, bet medicīnisku indikāciju dēļ, piemēram, būtiski kustību ierobežojumi, pacients nav spējīgs nokļūt pie ģimenes ārsta vai cita speciālista.


Medicīnisko aprūpi mājās piedāvās „Saulkrastu slimnīca”, „Slokas slimnīca”, Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs un „Viļakas slimnīca”.


Atgādinām, ka saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos Aģentūra ar 2009.gada 1.aprīli neslēgs līgumus ar 13 slimnīcām par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Līgumi netiks pagarināti ar sekojošām slimnīcām:


• SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”;
• Auces pašvaldības SIA „Auces slimnīca”;
• pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca”;
• Dagdas pilsētas pašvaldības iestāde „Dagdas slimnīca”;
• Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca”;
• SIA „Olaines veselības centrs”;
• pašvaldības SIA „Saulkrastu slimnīca”;
• pašvaldības SIA „Slokas slimnīca”;
• SIA „Krāslavas slimnīca”;
• Varakļānu pilsētas SIA „Varakļānu slimnīca”;
• SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”;
• Viļakas pilsētas pašvaldības aģentūra „Viļakas slimnīca”;
• Rēzeknes rajona pašvaldības SIA „Viļānu slimnīca”.


Aģentūra atgādina, ka 2008.gada sākumā tika veikta cilvēkresursu noslodzes analīze, kuras rezultātā tika veikts struktūras un cilvēkresursu funkcionālais audits. Audita mērķis bija izpētīt darbinieku noslogojumu, noskaidrojot vai noteikti uzdevumi nepārklājas vairākos departamentos, kā arī noskaidrot vai esošais darbinieku skaits atbilst nepieciešamajam. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tika izstrādāti konceptuāli risinājumi attiecībā uz uzdevumu veikšanā iesaistīto darbinieku un struktūrvienību skaitu. Kopumā pēc 2008.gada 1.septembra datiem Aģentūrā bija 333 amata vietas, savukārt pēc 2009.gada 15.janvāra amatu vietas tika samazinātas līdz 314.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks


Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.