Paziņojums par iepirkumu

29.01.2009.

Iepirkuma priekšmets: „Dzeramā ūdens ieguves vietas sakārtošanas darbi ciematā Lielie Anspoki”, iepirkuma identifikācijas Nr. Saunas pagasta padome 2-6/2009/2.

Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: zemākā cena

Kontaktpersona: Saunas pagasta padomes priekšsēdētāja Emīlija Kokorīte, tālr.65329885, fax.65329888

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2009.gada 6.februārim, plkst. 10.00, Saunas pagasta padomē, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Preiļu rajons, LV-5323.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2009.