Mobilitātes programmas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības nostiprināšanai

27.01.2009.

Ziemeļu Ministru padome un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdības sāk kopīgo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu realizāciju valsts administrēšanas, uzņēmējdarbības un kultūras jomās laika posmā no 2009. gada līdz 2013. gadam.


Programmām ir piešķirts gada budžets aptuveni 15 miljonu DKK (2 miljoni eiro) apmērā, un tās ir atvērtas dalībniekiem no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Visu triju programmu atklāšana tiek plānota 2009. gada pirmajā pusē.


„Pateicoties jaunām kopīgām Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām šo valstu sadarbība pāriet jaunā posmā. Programmas atbalstīs astoņu valstu politisko sadarbību, un palīdzēs mūsu attiecību padziļināšanai un nostiprināšanai”, saka Vigaudas Ušackas, Lietuvas ārlietu ministrs, kurš 2009. gadā ieņems Baltijas valstu Ministru padomes priekšsēdētāja amatu.


„Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība palīdzēs veicināt stipra Baltijas jūras reģiona, „Eiropas virsotnes” izveidošanu, pievilcīgu pilsoņiem, uzņēmumiem, investoriem un darba spēkam. Šīs jomas kopā var pozitīvi ietekmēt izaugsmi, labklājību un konkurētspēju reģionā”, atzīst Haldors Asgrimsons, Ziemeļu Ministru padomes ģenerālsekretārs.


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” sniedz finansiālo atbalstu ierēdņiem un citiem valsts pārvaldes sektorā strādājošiem mācību vizīšu, stažēšanos, apmācības vai sadarbības tīklu īstenošanā. Programmas mērķis ir veicināt efektīvāko darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. 2009. gadā programmai ir piešķirti aptuveni 2 miljoni DKK. Programma darbojas no 2009. līdz 2013. gadam, un to pārvalda Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā, www.norden.ee.


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” sniedz finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības un ražošanas jomas dalībniekiem mācību vizīšu, stažēšanos, apmācības vai sadarbības tīklu īstenošanā. Tās mērķis ir nostiprināt un veicināt ekonomisku sadarbību, uzņēmējdarbību, reģionālu sadarbību un inovācijas. 2009. gadā programmai ir piešķirti aptuveni 2 miljoni DKK. Programma darbojas no 2009. līdz 2013. gadam, un to pārvalda Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, www.norden.lv


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma kultūrai
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma kultūrai atbalsta ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, mākslinieku uzturēšanos un mobilitāti profesionāliem mākslas un kultūras darbiniekiem visās mākslas nozarēs. Kultūras jomas atbalstīšanas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. 2009. gadā programmai ir piešķirti aptuveni 11 miljoni DKK. Programma darbojas no 2009. līdz 2011. gadam, un to pārvalda Ziemeļvalstu kultūras punkts Somijā, www.kknord.org.


Jaunās kopīgās programmas pamatojas pieredzē, kas iegūta no jau esošās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopējās programmas izglītībā NordPlus (http://www.nordplusonline.org/), kas aizsākās 2007. gadā, kā arī no iepriekšējām Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apmaiņas un mobilitātes programmām. Jaunās mobilitātes programmas finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis vienādā apjomā, pamatojoties uz relatīvo šo valstu ekonomikas apmēru.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.