Lauksaimnieku prasības valdībai

26.01.2009.

Ministru prezidentam Ivaram Godmanim
Finanšu ministram Atim Slakterim
Ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam
Zemkopības ministram Mārtiņam Rozem


Lauksaimnieki aicina īstenot radikālus pasākumus, lai nodrošinātu lauksaimniecības uzņēmumu – lauku uzņēmējdarbības un pārtikas ražošanas pamata – darbību ekonomiskās krīzes apstākļos.Prasības, kuru izpildei nepieciešami reāli soļi un rīcība nedēļas laikā:
1. kredītu pamatsummas atlikšana uz gadu, nepasliktinot kredītlīgumu nosacījums;
2. ES tiešo maksājumu un nacionālo subsīdiju naudas nekavējoša izmaksa;
3. atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un zemniekiem paredzēt valsts garantētu kredītlīniju apgrozāmajiem līdzekļiem, lai kooperatīvi var norēķināties ar produkcijas piegādātājiem un zemnieki sagatavoties pavasara ražošanas sezonai;
4. jaudīga piena pārstrādes uzņēmuma pārņemšana, to nododot pakāpeniskai atpirkšanai lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;
5. nodrošināt finansējumu piena un piena produktu eksporta un privātās uzglabāšanas atbalstam.


Turpmākas prasības:
1. skaidra, stabila lauksaimniecības stratēģija;
2. tiešo maksājumu izlīdzināšana Eiropas Savienības valstu starpā;
3. piena cenas regulācija – noteikt, ka piena cena veikalu plauktos nedrīkst būt vairāk kā divas reizes lielāka kā piena iepirkuma cena govju īpašniekiem.


Pasaules un Latvijas ekonomiskā krīze galvenos lauksaimniecības ražošanas sektorus – lopkopību un augkopību – ir novedusi kritiskā situācijā. Tā rezultātā virkne lauksaimniecības uzņēmumu, kas veikuši investīcijas uzņēmumu attīstībā, ir nonākuši grūtībās, un, ja netiks veikti ārkārtas pasākumi, jau pavasarī sektorā ir gaidāms bankrotu vilnis. Īpaši smaga situācija ir piena ražošanā, kur laikā no 2007.gada novembra līdz 2008.gada novembrim piena cena ir kritusi par 78%, taču piena pārstrādes uzņēmumi nu ir informējuši lauksaimniekus par kārtējo piena cenas samazinājumu vēl par 20%. Ir bažas, ka piena pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumi risina ekonomisko krīzi uz lauksaimnieku pleciem, jo piena iepirkuma cenas Latvijā ir vienas no zemākajām Eiropas Savienībā, savukārt mazumtirdzniecības cenas – vienas no augstākajām Eiropā. Piena pārstrādes uzņēmumi daļai uzņēmumu pārtrauc piena pieņemšanu, nostādot lauksaimniekus bezizejas situācijā. Arī lauksaimniecības kooperatīviem, pārstrādes uzņēmumu darbības dēļ ir problēmas norēķināties ar lauksaimniekiem. Gan lopkopībā, gan augkopībā. apgrozāmo līdzekļu ierobežotas pieejas dēļ lielai daļai lauksaimniecības uzņēmumu nav finanšu, lai uzsāktu pavasara ražošanas sezonu.


Atgādinām, ka lauku teritorijās, kur kopumā ir salīdzinoši zema ekonomiskā aktivitāte, lauksaimnieciskā ražošana joprojām ir galvenais uzņēmējdarbības un nodarbinātības veids. Aicinām īstenot minētos pasākumus, jo uzņēmējdarbības saglabāšana lauksaimniecībā ir veids kā saglabāt lauku apdzīvotību un dot cerību lauku teritorijām attīstīties nākotnē. Lauksaimnieki ir gatavi aktīvam dialogam problēmu risināšanai, tomēr, ņemot vērā līdzšinēji iztrūkstošo rīcību krīzes situācijas risināšanai, lauksaimnieki veic miermīlīgas protesta akcijas visā Latvijas teritorijā, ar iespēju tās paplašināt nākotnē.

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2009.