Piešķirs atbalstu dīķsaimniecībām

22.01.2009.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.


Atbalstu varēs saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti akvakultūras nozares uzņēmumi – dīķsaimniecības, kuras saistību perioda laikā, kas ir pieci gadi, saimniekos izmantojot tādas metodes, kas samazina uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi.


Lai saņemtu atbalstu, tā pretendentam līdz kārtējā gada 15.maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas lielākās pieteikto dīķu platības, jāiesniedz iesniegums divos eksemplāros un LAD saņemto dīķu izvietojuma karte, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās dīķu platības un to izmantošanas veids, piemēram, mazuļu dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus dīķis.


Uz atbalstu varēs pretendēt tikai tie uzņēmumi, kuri savu produkciju ražo tirgum un atbalstam pieteiks ne mazāk kā 3 hektārus dīķu platības, kā arī no viena hektāra dīķu platības būs realizējuši produkciju vismaz 120 latu apmērā.


Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc to izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2009.