Iepirkums par biedrības ”Preiļu NVO centrs” mājas lapas izveidošanu

27.01.2009.

  


BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
Reģ.Nr. 50008034721. Bankas konts Nr. LV71UNLA0026000695006
“SEB  banka” kods UNLALV2X Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi LV-5301.
 Tālr/fax: 5321603, e- pasts:
preilinvo@inbox.lv


Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta devīto daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumiem Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”.


Projekta “Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma  pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr. 2007.NVOF1.1./6-5/17-2009 aktivitātes īstenošanai tiek veikts iepirkums biedrības ”Preiļu NVO centrs” interneta mājas lapas izveidošanai.


Pasūtītājs: biedrība ”Preiļu NVO centrs”, Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV – 5301


Iepirkuma priekšmets: biedrības ”Preiļu NVO centrs” mājas lapas izveidošanu, kurā tiek iekļauts:
– Mājas lapas dizaina izstrāde;
– Mājas lapas struktūras izstrāde;
– Mājas lapas tehniskā realizācija.


Paredzāmā līgumcena:
2200 LVL


Papildus nosacījumi:
– Satura pārvaldības sistēma, multilietotāju saskarsme (123 realizācijas stundu apmērā);
– Projekta vadība un kvalitātes kontrole (54 realizācijas stundu apmērā);
– Mājas lapas struktūras tehniskā realizācija (30 stundu apmērā);
– Mājas lapas navigācijas izstrāde (15 stundu apmērā);
– Mājas lapas sadaļu tehniskā realizācija (40 stundu apmērā);
– Kļūdu novēršana, mājas lapas darbības uzlabošana (16 stundu apmērā);
– Mājas lapas pārvietošana uz klienta serveri, pielāgošana servera specifikācijai (32 stundu apmērā);
– Sistēmas lietošanas apmācības;
– Individuālā konsultācija (10 stundu apmērā).


Pretendentiem pieteikums jāiesniedz biedrībā „Preiļu NVO centrs” Kooperatīva ielā 6, Preiļos līdz 2009. gada 5. februārim


Kontaktpersona: Artis Utināns – biedrības „Preiļu NVO centrs” direktora vietnieks 29287410
Apstiprināja: Ineta Liepniece, biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.