2009. gada 3. februārī plkst. 10.00 Daugavpilī viesnīcā „Park Hotel Latgola” notiks diskusija par Eiropas Savienības fondu apguves efektivitāti un ietekmi uz Latgales reģiona attīstību

03.02.2009.

Diskusija par Eiropas Savienības fondu apguves efektivitāti un ietekmi uz Latgales reģiona attīstību


Pagājušā gada nogalē noslēdzās pirmā posma reģionālo diskusiju cikls „Eiropa Latvijā”, kurā piedalījās Latvijas reģionu mazie, vidējie uzņēmēji un lauksaimnieki, kuri ir izmantojuši vai vēlētos izmantot ES fondu līdzekļus uzņēmējdarbības uzsākšanai, paplašināšanai vai atbalstam. Diskusiju laikā tika apspriesta uzņēmēju pieredze ES fondu apguvē, diskutēts par esošajiem šķēršļiem un to vēlamajiem risinājumiem no ES fondu apguvēju perspektīvas.


Šīs diskusijas mērķis ir apspriest ES fondu apguvēju izvirzītās problēmas un vēlmes saistībā ar ES un tās finanšu resursu ietekmi uz Latgales reģiona pašvaldību attīstību. Diskusijā lūgti piedalīsies ES fondu reģionālie apguvēji – mazie, vidējie uzņēmēji un lauksaimnieki, pašvaldību pārstāvji, ES fondu apsaimniekotāji, finanšu institūciju pārstāvji, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra pārstāvji un reģionālie plašsaziņas līdzekļi. Dalība diskusijā ir bez maksas. 


Galvenie jautājumi, par kuriem aicināsim dalībniekus diskutēt:


– ES fondu līdzšinējās apguves rādītāji un to izvērtējums Latgales reģionā;
– pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmeņa teritoriju attīstības politiku ietekme uz ES finanšu instrumentu izmantošanas efektivitāti;
– projektu īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistīšana un ES fondu apguvēju sadarbība ar banku sektoru;
– valsts un pašvaldību atbalsta formas mazajiem, vidējiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem ES fondu apguves sekmēšanā un motivēšanā;
– projektu pieteikumu sagatavošanai nepieciešamo laika resursu ierobežojumi;
– projekta pieteicējiem izvirzīto kritēriju mainīgums un atbilstība reālajām to izpildes iespējām;
– projektu pieteikumu izskatīšanas garie termiņi salīdzinājumā ar tirgus izmaiņu straujo tempu, kas rada šķēršļus sekmīgai projektu īstenošanai.


Informācija:
Evija Kļave, projekta koordinatore
evija.klave@biss.soc.lv
(+371) 67217553


 

Pēdējās izmaiņas: 03.02.2009.